[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    
ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
  - "การละเล่นไทย" 21/02/2561   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560 13:09:19
  - สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 21/02/2561   งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560 13:09:17
  - สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 21/02/2561   งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560 13:09:16
  - สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 21/02/2561   งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560 13:09:14
  - สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 21/02/2561   งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560 08:40:39
  - สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 21/02/2561   งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560 08:40:38
  - เนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5 19/02/2561   งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนปลาย 13:10:16
อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้
อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 5960       "การละเล่นไทย" 21/02/2561 13:12:11
No. 5958       พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning 19/02/2561 13:12:03
No. 5948       ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" 16/02/2561 13:11:32
No. 5939       " การจม-การลอย" 14/02/2561 13:12:38
 
ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 
รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
ชื่อโครงการ
 
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]