Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 814 :: อบรมเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 814 : อบรมเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย
เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ได้จัดส่งบุคลากร จำนวน 10 คน
ไปพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย”
ณ โรงแรมปัญจดารา จ. นครราชสีมา
จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพการเรียนรู้ (ปฐมวัย)
โดย ผศ.อุบล ผลจันทร์ และ อาจารย์ศิริมงคล ทนทอง
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 70 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พิลาวรรณ    อยู่หมื่นไวย    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบูรณ์    สุขชัย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 124 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 124 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้