Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 6445 :: กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม" Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6445 : กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม"

น้องบริบาลห้องที่ 1 เรียนหน่วย "ดอกไม้แสนงาม"

โดยการทัศนศึกษาภายในโรงเรียน พาชมสวน และดอกไม้ชนิดต่างๆ

เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกฝังให้เด็กมีใจรัก และรู้จักรักษาธรรมชาติรอบตัว

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 38 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราพร    เจริญวัฒนากุล  มิส  นฤมล    กุ๊กสันเทียะ            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ยะแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 140 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 139 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้