Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 6386 :: ดอกไม้แสนงาม Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6386 : ดอกไม้แสนงาม

เด็กชั้นบริบาล ห้อง 1 เรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยดอกไม้แสนงาม

โดยการใช้ประสาทสัมผัส อีกทั้งเป็นการเรียนรู้จากสื่อจริงจากธรรมชาติ

เมิื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนเนอร์สเซอรี่ ห้อง 1 อาคารหิรัญสมโภช

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราพร    เจริญวัฒนากุล            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ยะแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 83 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 80 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้