Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 6367 :: ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6367 : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด

ตามมาตรฐานการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6

โดย ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 74 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จิราวรรณ    ปุราเต  มาสเตอร์  นพปฏล    เปียเมือง            ผู้โพสต์: มิส  จิราวรรณ    ปุราเต
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 207 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 195 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้