Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 1844 :: การแข่งขันการออกแบบภาพนักบุญหลุยส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Graphic Design Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1844 : การแข่งขันการออกแบบภาพนักบุญหลุยส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Graphic Design

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบภาพนักบุญหลุยส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Graphic Design
ในงานสัปดาห์สดุดีนักบุญหลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุวิท    พลอยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบูรณ์    สุขชัย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 349 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 349 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้