Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 1843 :: การแข่งขันการตอบปัญหา ชีวประวัตินักบุญหลุยส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1843 : การแข่งขันการตอบปัญหา ชีวประวัตินักบุญหลุยส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหา "ชีวประวัตินักบุญหลุยส์"
ในงานสัปดาห์สดุดีนักบุญหลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา   ณ ห้อง IT Genius ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุวิท    พลอยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบูรณ์    สุขชัย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 389 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 389 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้