Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 1532 :: การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1532 : การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา  ที่อาคารสระว่ายน้ำ  ฝ่ายวิชาการ  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   "การประกวดชุดรีไซเคิล " ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 68 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์:  พัทธนันท์    บุญสว่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 32575 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 32575 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้