Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3860 อัลบั้ม
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 (24/05/2018)
 ชมรมครูเก่า ACN แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ (23/05/2018)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 1/2561 (23/05/2018)
 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ของน้องเนอร์สเซอรี่ (23/05/2018)
 สภานักเรียน ช่วยรับน้อง ปฐมวัย (23/05/2018)
 ประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 (23/05/2018)
 ประชุมครูในระดับประถมศึกษาปีที่5 ครั้งที่ 1/2561 (23/05/2018)
 ประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 (22/05/2018)
 ประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (22/05/2018)
 ประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 (22/05/2018)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (22/05/2018)
 Back to School 1/2561 ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (22/05/2018)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 1/2561 (21/05/2018)
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (21/05/2018)
 ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1 (21/05/2018)
 Back to School 1/2561 ระดับปฐมวัย (21/05/2018)
 ประชุมครูฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครั้งที่ 1 (20/05/2018)
 งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ และภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ (20/05/2018)
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (19/05/2018)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (17/05/2018)
 เดินทาง ส่ง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ (08/05/2018)
 เดินทางส่ง ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (06/05/2018)
 พิธีอำลา ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และภราดาคมสันต์ หมูนคำ (06/05/2018)
 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ (06/05/2018)
 ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" ระดับปฐมวัย (04/05/2018)
 ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" (04/05/2018)
 ประชุมครู ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (03/05/2018)
 ผู้อำนวยการเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ บาทหลวงประยูร นามวงษ์ (02/05/2018)
 การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (1 พฤษภาคม 2561) (02/05/2018)
 การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (30 เมษายน 2561) (02/05/2018)
 ร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ มารดา มิสทิพย์วลัย ใหม่วงส์ (02/05/2018)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" (02/05/2018)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5" (02/05/2018)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" (02/05/2018)
 เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (02/05/2018)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการดำเนินงาน ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" (02/05/2018)
 โครงการระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา (01/05/2018)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปฐมวัย (01/05/2018)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางการศึกษาและแนวทางการเป็นผู้ดูแลงานวิจัยทางการศึกษา" (27/04/2018)
 โครงการหุ่นดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง "เต้นแอโรบิค" (25/04/2018)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97]