Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3052 อัลบั้ม
 กิจกรรมนั่งสมาธิ (26/05/2017)
 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (25/05/2017)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 (25/05/2017)
 พิธีฌาปนกิจศพ บิดา มิสอภิญญา แจ่มเจริญ (25/05/2017)
 พิธีสวดพระอภิธรรม บิดา มิสอภิญญา แจ่มเจริญ (25/05/2017)
 ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 (25/05/2017)
 กิจกรรมการเรียนของเด็กๆระดับปฐมวัยปีการศึกษา2560 (24/05/2017)
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (24/05/2017)
 การประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 (24/05/2017)
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (23/05/2017)
 ผู้อำนวยการ อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดปีการศึกษา 2560 (23/05/2017)
 Back to School 1/2560 ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (23/05/2017)
 Back to School 1/2560 ระดับปฐมวัย (22/05/2017)
 ฝ่ายกิจกรรมประชุม ครั้งที่ 1/2560 (22/05/2017)
 พิธีฌาปนกิจศพ นายบุญส่ง นามกระโทก (21/05/2017)
 พิธีสวดพระอภิธรรม นายบุญส่ง นามกระโทก (21/05/2017)
 งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ (21/05/2017)
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (20 พฤษภาคม 2560) (20/05/2017)
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (19 พฤษภาคม 2560) (19/05/2017)
 ประชุมพนักงาน ปีการศึกษา 2560 (17/05/2017)
 ทัศนศึกษาฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียน ณ ประเทศเกาหลี (11-12 พฤษภาคม 2560) (17/05/2017)
 ทัศนศึกษาฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียน ณ ประเทศเกาหลี (10 พฤษภาคม 2560) (17/05/2017)
 ทัศนศึกษาฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียน ณ ประเทศเกาหลี (9 พฤษภาคม 2560) (17/05/2017)
 ทัศนศึกษาฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียน ณ ประเทศเกาหลี (8 พฤษภาคม 2560) (17/05/2017)
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย (14/05/2017)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูระดับปฐมวัยภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 (10/05/2017)
 พิธีอุปสมบท มาสเตอร์ศราวุธ ชนะบำรุง (07/05/2017)
 งานเลี้ยงลาอุปสมบท มาสเตอร์กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ (07/05/2017)
 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ (05/05/2017)
 พิธีอำลา ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ (05/05/2017)
 ตลาดนัด Summer 2017 "ออนซอน อีสาน" (05/05/2017)
 ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2559 (04/05/2017)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 (04/05/2017)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 (03/05/2017)
 การประชุมคณะกรรมการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (03/05/2017)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัด Summer ออนซอน อิสาน 2017 (03/05/2017)
 บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลเดช (02/05/2017)
 คอนเสิร์ต “ปันน้ำใจ ได้กุศล” เพื่อบ้านผู้สูงอายุราชสีมา (02/05/2017)
 การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ประจำปี 2559 (02/05/2017)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (01/05/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77]