Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1718 อัลบั้ม
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 (03/07/2015)
 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2558 (02/07/2015)
 กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 (02/07/2015)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีรับมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ (02/07/2015)
 ประชุมเตรียมงานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา (02/07/2015)
  พิธีเปิด "St.Louis Fitness Room และ St.Anna Fitness Room" (01/07/2015)
 วางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญฯ และสมาคมฯ ศิษย์เก่าฯ (01/07/2015)
 สัมมนาเรื่อง การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (01/07/2015)
 งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อร่วมอวยพรและให้กำลังใจแก่ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา (01/07/2015)
 ประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (01/07/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (01/07/2015)
 การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปฐมวัย ประจำปี 2558 (01/07/2015)
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (01/07/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ประจำปี 2558 (30/06/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (30/06/2015)
 ประชุมประธาน รองประธานคณะกรรมการสี เลือกเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2558 (27/06/2015)
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (27/06/2015)
 สดุดีเกียรติคุณ สุนทรภู่ ประจำปี 2558 (26/06/2015)
 ประชุมชี้แจงนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (26/06/2015)
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 (26/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกธุรการ ครั้งที่ 1 (25/06/2015)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการประกวดร้องเพลง To Be Number One รอบชิงชนะเลิศ (25/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพีธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 (25/06/2015)
 โครงการหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน (24/06/2015)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 23 มิ.ย.58) (24/06/2015)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 22 มิ.ย.58-งานเลี้ยงสังสรรค์) (24/06/2015)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 22 มิ.ย.58-ช่วงกิจกรรม) (24/06/2015)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 21 มิ.ย.58) (24/06/2015)
 การอบรมค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (24/06/2015)
 กิจกรรมเครื่องดื่มยูเอชที ตราโฟร์โมสต์ (24/06/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 (23/06/2015)
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เดิน - วิ่ง 2015 OLYMPIC DAY (23/06/2015)
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (22/06/2015)
 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558" (22/06/2015)
 พิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิต (22/06/2015)
 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ห้องเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 (20/06/2015)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 (19/06/2015)
  โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรม ตอบปัญหายาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (19/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 (19/06/2015)
 พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (19/06/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]