Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3025 อัลบั้ม
 ประชุมการเขียนรายงานการขอพระราชทานโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (24/04/2014)
 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (23/04/2014)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ 22 เมษายน 2557 (23/04/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (23/04/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 (23/04/2014)
 ประชุมคณะกรรมการตลาดนัด Summer 2014 (23/04/2014)
 การแข่งขัน crossword ณ ประเทศมาเลเซีย (22/04/2014)
 ประชุมพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ที่จะใช้ในปี 2558 (22/04/2014)
 ประชุมชี้แจงการไปทัศนศึกษา Summer (21/04/2014)
 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสำเนียง ฉิมณรงค์ บิดา มิสสุวัฒนา อิทธิวิศวกุล (19/04/2014)
 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสำเนียง ฉิมณรงค์ บิดา มิสสุวัฒนา อิทธิวิศวกุล (19/04/2014)
 พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสำเนียง ฉิมณรงค์ บิดา มิสสุวัฒนา (13/04/2014)
 สุขสันต์สงกรานต์ (11/04/2014)
 ทำบุญตักบาตร " เทศกาลวันสงกรานต์ " (11/04/2014)
 งานเลี้ยงฉลอง " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2556 (11/04/2014)
 การแข่งขันบาสเกตบอลวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี (11/04/2014)
 เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ASTAR SCRABBLE CHALLENGE INTERNATIONAL 2014 (11/04/2014)
 บรรยากาศการเรียนกิจกรรมSummer 2014 (07/04/2014)
 ความคืบหน้าการติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab (07/04/2014)
 ประชุมครูช่วยสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2014 (07/04/2014)
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (05/04/2014)
 การมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2556 (27/03/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (27/03/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนมีนาคม (27/03/2014)
 การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม "ย่าฉันท่านชื่อโม" (26/03/2014)
 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี (25/03/2014)
 บรรยากาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2557 (25/03/2014)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนหลักสูตร Gifted (24/03/2014)
 งานเลี้ยงฉลองครูดีเด่น Opec Teacher Award 2014 และครูสอนดีศรีเอกชน (22/03/2014)
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และผู้ปกครองพบครู (22/03/2014)
 พิธีรับรางวัลครูดีเด่น Opec Teacher Award 2014 และครูสอนดีศรีเอกชน (22/03/2014)
 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญเส็ง เมวงษา บิดามิสอุไรวรรณ (22/03/2014)
 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่น้อย พรหมพระจันทร์ มารดา มิสจุฑารัตน์ (22/03/2014)
 ค่ายอบรมหลักสูตร อาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ (22/03/2014)
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (19/03/2014)
 ทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปี 2556 (17/03/2014)
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 30) (14/03/2014)
 โรงเรียนอาเวมารีอา เยี่ยมชมโรงเรียน (14/03/2014)
 ศึกษาดูงาน ประเทศอิตาลี (14/03/2014)
 ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2557 (14/03/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76]