Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2626 อัลบั้ม
 บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (27/09/2016)
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัด สพป.นม. เขต1 (27/09/2016)
 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559 (27/09/2016)
 แข่งขันรายการ NJ Spelling Bee 2016 รอบชิงแชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26/09/2016)
 บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (26/09/2016)
 ขวัญและกำลังใจ มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา (26/09/2016)
 ประชุมชี้แจงโครงการอาหารเสริม (นม) (26/09/2016)
 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร (26/09/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม (26/09/2016)
 การแข่งขันกีฬา และประกวดวงโยธวาธิต ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน (24/09/2016)
 สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี (24/09/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (24/09/2016)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (23/09/2016)
 ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู (22/09/2016)
 วันเยาวชนแห่งชาติ (ระดับประถมศึกษา) (21/09/2016)
 วันเยาวชนแห่งชาติ (ระดับมัธยมศึกษา) (21/09/2016)
 เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (20/09/2016)
 พิธีจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน (ระดับภาค) (19/09/2016)
 การเรียนติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (19/09/2016)
 ศึกษาดูงาน China Asian Expo 2016 (19/09/2016)
 ประชุมนักเรียนม.6 เพื่อรับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติก่อนการเรียนเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (19/09/2016)
 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ (19/09/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา (18/09/2016)
 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18/09/2016)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (18/09/2016)
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (16/09/2016)
 ตัวแทนจังหวัด การแข่งขันบาสเกตบอลธนาคารออมสินโรงเรียน ประจำปี 2559 (16/09/2016)
 Unif Fresh กินฟรียกห้อง (15/09/2016)
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (14/09/2016)
 สัมมนากลุ่ม(Age-group 1) ประจำปีการศึกษา 2559 (14/09/2016)
 สำรวจสถานที่ เพื่อเตรียมจัดประชุมกลุ่มภราดา กลุ่ม 1 (14/09/2016)
 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รายการทรู เอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่11 (14/09/2016)
 การเรียนการสอนบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2559 (14/09/2016)
 ชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 (13/09/2016)
 ชนะเลิศ รุ่น 16 ปี บาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 (13/09/2016)
 ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี บาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 (13/09/2016)
 โครงการค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ (12/09/2016)
 การสัมภาษณ์ครูดีเด่นสมาพันธ์ฯ ปีการศึกษา 2559 (12/09/2016)
 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (12/09/2016)
 ร่วมส่งตัวแทนครูศึกษาดูงาน ประเทศจีน (12/09/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]