Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1320 อัลบั้ม
 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 (22/10/2014)
  ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 (22/10/2014)
 Kids Camp 2014 (17/10/2014)
 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ "รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ" (16/10/2014)
 ประชุมคณะกรรมการ "สัมมนาครูกลางปี ปีการศึกษา 2557" (16/10/2014)
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (08/10/2014)
 สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (07/10/2014)
 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ศึกษาดูงาน (06/10/2014)
 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (06/10/2014)
 TEACHER AWARDS 2014 (06/10/2014)
 การศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (06/10/2014)
 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (06/10/2014)
 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (02/10/2014)
 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (02/10/2014)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (01/10/2014)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 (01/10/2014)
 ประชุมประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557 (30/09/2014)
 อบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 2 (28 กันยายน 2557) (29/09/2014)
 อบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 1 (27 กันยายน 2557) (29/09/2014)
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (29/09/2014)
 กีฬากลุ่มสัมพันธ์ครู (29/09/2014)
 ACN FUTSAL COACHING 2014 (26/09/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2557 (25/09/2014)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 (25/09/2014)
 สำนักผู้อำนวยการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด (25/09/2014)
 โครงการ alistotle on tour (25/09/2014)
 พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นภา ขวานเพชร (24/09/2014)
 บรรยากาศการให้บริการภายในห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (24/09/2014)
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาแขวงฯ (24/09/2014)
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่นภา ขวานเพชร (24/09/2014)
 พิธีรดน้ำศพ คุณแม่นภา ขวานเพชร (23/09/2014)
 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (23/09/2014)
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงาน (23/09/2014)
 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (23/09/2014)
 โครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (22/09/2014)
 โครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (22/09/2014)
 การแข่งขันกีฬาครูภายใน (22/09/2014)
 ประถมโคราช 1 เกมส์ ครั้งที่ 4 (19/09/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 (18/09/2014)
 สงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล (18/09/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]