Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2659 อัลบั้ม
 ประชุมครู และพนักงาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (24/10/2016)
 ร่วมส่งตัวแทนครูศึกษาดูงาน ประเทศรัสเซีย (24/10/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ Pepperdine University , LA, USA (19/10/2016)
 ประชุมสัญจรกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา (19/10/2016)
 ประชุมคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 (19/10/2016)
 ประชุมคณะภราดาประจำปี หรือ BSG Annual Assembly 2559 (19/10/2016)
 สัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2559 (14 ตุลาคม 2559) (19/10/2016)
 สัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2559 (13 ตุลาคม 2559) (17/10/2016)
 พิธีฌาปนกิจศพมิสมาลัย คงหมื่นไวย ครูเกษียณ (12/10/2016)
 สวดพระอภิธรรม มิสมาลัย คงหมื่นไวย ครูเกษียณ (12/10/2016)
 Kids Camp แสนสนุก (12/10/2016)
 พิธีรดน้ำศพ มิสมาลัย คงหมื่นไวย ครูเกษียณ (12/10/2016)
 Kids Camp หรรษา (11/10/2016)
 Kids Camp แสนสนุก (11/10/2016)
 บรรยากาศการเข้าค่ายฝึกซ้อม "การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ" (07/10/2016)
 TEACHER AWARDS 2016 (05/10/2016)
 การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ (03/10/2016)
 ประชุมประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (03/10/2016)
 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 (03/10/2016)
 การลงทะเบียนเรียน และสอบซ่อมเสริม (03/10/2016)
 การเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15 (01/10/2016)
 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 (30/09/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ (30/09/2016)
 ผู้อำนวยการให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น (30/09/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา (30/09/2016)
 ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15 (29/09/2016)
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา (29/09/2016)
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ” ครั้งที่ 2 (29/09/2016)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน (28/09/2016)
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงาน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ (28/09/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 4/2559 (28/09/2016)
 ประชุมประจำเดือน (Superiors’ and Directors’ Seminar) ครั้งที่ 3 (28/09/2016)
 การเข้าร่วมประชุมกำหนดวันการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (27/09/2016)
 บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (27/09/2016)
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัด สพป.นม. เขต1 (27/09/2016)
 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559 (27/09/2016)
 แข่งขันรายการ NJ Spelling Bee 2016 รอบชิงแชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26/09/2016)
 บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (26/09/2016)
 ขวัญและกำลังใจ มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา (26/09/2016)
 ประชุมชี้แจงโครงการอาหารเสริม (นม) (26/09/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67]