Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2928 อัลบั้ม
 ประชุมสัญจร สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (27/02/2017)
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 3/2559 (27/02/2017)
 สังเกตการสอนครูปฐมวัยจากผู้นิเทศภายนอก (27/02/2017)
 คัดเลือกนักกีฬาช้างเผือก ฟุตซอล (27/02/2017)
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (27/02/2017)
 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายพัชร จันทร์โต (24/02/2017)
 ไข่เจียวมะเขือเทศแสนอร่อย (24/02/2017)
 สวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจศพ บิดา ม.วิสุทธา พิมพ์รัตนสกุล (23/02/2017)
 รายการ V Sport สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (23/02/2017)
 ค่ายพัฒนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (21-22 กุมภาพันธ์ 2560) (23/02/2017)
 ค่ายพัฒนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 กุมภาพันธ์ 2560) (23/02/2017)
 ผักกาดขาวแสนอร่อย (23/02/2017)
 "ม้าก้านกล้วย" (22/02/2017)
 "คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์" (22/02/2017)
 ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2559 (21/02/2017)
 English for fun (19/02/2017)
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ หลักสูตร Gifted และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 (19/02/2017)
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (18/02/2017)
 ประชุมครู และบุคลากรฯ การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (18/02/2017)
 ประกวดโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา (17/02/2017)
 กิจกรรม นั่งรถรางสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น (17/02/2017)
 กิ๊งก๊องๆ จักรยานแสนสนุก (17/02/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (16/02/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 6/2559 (15/02/2017)
 การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (15/02/2017)
 จับคูปองชิงโชค มหกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัด สพป.นม เขต 1 (15/02/2017)
 พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 (15/02/2017)
 ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (15/02/2017)
 "ว่าวน้อยลอยลม" (15/02/2017)
 สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 (14/02/2017)
 มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) (14/02/2017)
 มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (พิธีเปิด - มอบโล่รางวัล) (14/02/2017)
 ชมรมนาฏศิลป์ แสดงโชว์ ในกิจกรรมมหากุศลบริจาคโลหิต (14/02/2017)
 คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล โครงการช้างเผือก (12/02/2017)
 งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (10/02/2017)
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ (10/02/2017)
 บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 2559 (10/02/2017)
 บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวันปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา 2559 (10/02/2017)
 ประดิษฐ์ หมีน้อยน่ารัก (09/02/2017)
 เทคโนโลยี เรื่องการใช้กล้อง (09/02/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]