Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1413 อัลบั้ม
 งานเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2558 : ภายในห้องเรียน (22/12/2014)
 Merry Christmas & Happy New Year 2015 : Saint Mary's Hospital (22/12/2014)
 การประเมินคุณภาพนักเรียน (Pre O-NET) นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 (20/12/2014)
 รับมอบความสุข ในเทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2558 (19/12/2014)
 ส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2558 (19/12/2014)
 ส่งความสุข คณาอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก (19/12/2014)
 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (19/12/2014)
 กตัญญุตา 86 ปี ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ (19/12/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม (19/12/2014)
 พิธีเปิดไฟเทศกาลคริสต์มาส (17/12/2014)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา (17/12/2014)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (16/12/2014)
  ประชุมเตรียมงาน Acn Christmas Fair 2014 (16/12/2014)
 การตกแต่งบรรยากาศคริสต์มาส อาคารหิรัญสมโภช (15/12/2014)
 พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2557 (15/12/2014)
 ร่วมพิธีเสกอาคาร "AVE MARIA" (15/12/2014)
 ทัศนศึกษาศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (15/12/2014)
 แนะแนวการศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15/12/2014)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (15/12/2014)
 เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ร่วมกับชมรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนนครราชสีมา เขต 1 (12/12/2014)
 พิธีฌาปนกิจศพ มาสเตอร์สมศักดิ์ จำลอง (11/12/2014)
 เยี่ยม และให้กำลังใจ มิสรุจิรัตน์ แสงอรุณ (11/12/2014)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครู-พนักงาน (11/12/2014)
 ร่วมสวดพระอภิธรรม มาสเตอร์สมศักดิ์ จำลอง (11/12/2014)
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2558 (08/12/2014)
 ขวัญและกำลังใจ มิสรุจิรัตน์ และมิสสุนทรี (08/12/2014)
 พิธีฌาปนกิจศพ นายศักดา คลังจารุกุล บุตรสมาคมศิษย์เก่าฯ (08/12/2014)
 พิธีรดน้ำศพ มาสเตอร์สมศักดิ์ จำลอง (06/12/2014)
 จุดเทียนชัยถวายพระพร "วันพ่อแห่งชาติ 2557" (06/12/2014)
 ส่งครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (04/12/2014)
 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2557 (04/12/2014)
 มอบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายนอก (04/12/2014)
 กิจกรรมวันพ่อ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 (04/12/2014)
 กิจกรรมวันพ่อ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (04/12/2014)
 กิจกรรมวันพ่อ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2557 (04/12/2014)
 บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 8 (03/12/2014)
 "ดอกคูนเกมส์" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2557 (03/12/2014)
 ดอกคูนเกมส์" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2557 (03/12/2014)
 การแข่งขันฟุตซอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (03/12/2014)
 ร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ บิดา มิสพนิดา แก่นสำโรง (02/12/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]