Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2463 อัลบั้ม
 บันทึกเทปถวายพระพรในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" Dtv (26/07/2016)
 บันทึกเทปถวายพระพรในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" KCTV (26/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 (26/07/2016)
 ติดตามการอบรม STEM Education (26/07/2016)
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2559 (25/07/2016)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (25/07/2016)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษา (25/07/2016)
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2559 (23/07/2016)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 (23/07/2016)
 การศึกษาดูงาน STEM ศึกษา (22/07/2016)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (21/07/2016)
 พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (21/07/2016)
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ประสบการณ์ ในการถ่ายภาพของช่างมืออาชีพ" (21/07/2016)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 (21/07/2016)
 ถวายเทียนจำนำพรรษาและพุ่มพรรษา (21/07/2016)
  การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่7/2559 (15/07/2016)
 ประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3/2559 (15/07/2016)
 งานระดับชั้น การประชุมเยี่ยมบ้านนักเรียน (15/07/2016)
 Big Cleaning Day 2016 (14/07/2016)
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 (14/07/2016)
 พิธีเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (14/07/2016)
 สวดพระอภิธรรม มารดามิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน์ (14/07/2016)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 (12/07/2016)
 สำรวจค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 (12/07/2016)
 งานสภานักเรียน (กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา) (12/07/2016)
 พิธีเปิดการฝึกสอนวิชาทหาร และบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร (12/07/2016)
 กิจกรรมอัสสัมชัญรวมใจยิ้มไหว้ทักทายกัน (11/07/2016)
 กิจกรรมกีฬากลุ่มสัมพันธ์ครู (10/07/2016)
 อบรมผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2-3 (08/07/2016)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (08/07/2016)
 การประชุมครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (08/07/2016)
 การประชุมการาเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (08/07/2016)
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "การแข่งขันสำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย" ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 (08/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 1 (07/07/2016)
 สสจ.นครราชสีมา ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก (07/07/2016)
 การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2559 (07/07/2016)
 การแข่งขันแบรนด์ เอแม็ทเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่31 (07/07/2016)
 นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (07/07/2016)
 การประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 (07/07/2016)
 การประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 (07/07/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]