Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3240 อัลบั้ม
 แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2017" (25/07/2017)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 (25/07/2017)
 ฟันหนูแข็งแรง (25/07/2017)
 บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 (24/07/2017)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 3 (24/07/2017)
 กิจกรรมนั่งสมาธิ (21/07/2017)
 กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 8 (20/07/2017)
 Big Cleaning Day 2017 (20/07/2017)
 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (20/07/2017)
 ข้าวผัดอเมริกันแสนอร่อย (20/07/2017)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (20/07/2017)
 การถ่ายรูปนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา ระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (20/07/2017)
 ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสืออาสาจราจร (20/07/2017)
 พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (20/07/2017)
 ผู้ปกครองช่วยสอน ฟ.ฟันแข็งแรง (19/07/2017)
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ประจำปี 2560 (19/07/2017)
 ผู้ปกครองช่วยสอน เรื่องการทำไอศครีมนม (19/07/2017)
 การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2560 (19/07/2017)
 พิธีเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (19/07/2017)
 แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "บาสเกตบอล 3 คน OBEC Youth Street Basketball 2017" (18/07/2017)
 ประชุมจัดเตรียมสมัชชาแขวง (32nd Provincial Chapter) (18/07/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2560 (18/07/2017)
 การเข้าร่วมประชุมแก้ไขตำรากลางมูลนิธิฯ (18/07/2017)
 การเข้าสังเกตการทำงานและสังเกตการสอน (18/07/2017)
 เข้าเงียบประจำเดือนกรกฎาคม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (18/07/2017)
 พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น กิจกรรมเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (18/07/2017)
 พิธีมิสซาปลงศพ มารีอาไสว ตันสุวงษ์ (16/07/2017)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 (14/07/2017)
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 (14/07/2017)
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (14/07/2017)
 ประชุมประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (13/07/2017)
 การแข่งขันครอสเวิร์ด รายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 32 " (13/07/2017)
 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (12/07/2017)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 (12/07/2017)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 1 (12/07/2017)
 ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (12/07/2017)
 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมทุรปราการ (12/07/2017)
 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (12/07/2017)
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (12/07/2017)
 ถวายเทียนจำนำพรรษาและพุ่มพรรษา ปีการศึกษา 2560 (11/07/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81]