Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2825 อัลบั้ม
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 (18/01/2017)
 นิเทศการสอนครูปฐมวัย 2/2559 (18/01/2017)
 ส่งความสุข พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ เซอร์มารีย์ โนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง (18/01/2017)
 ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 2560 (18/01/2017)
 งานวันครู ครั้งที่ 61 (17/01/2017)
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (16/01/2017)
 Project Approach หมู ฉึก ฉึก (15/01/2017)
 กิจกรรมตักบาตรวันครู (13/01/2017)
 ค่ายวิชาการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยงเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (13/01/2017)
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 (13/01/2017)
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 (13/01/2017)
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560 (13/01/2017)
 สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560 (13/01/2017)
 งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (13/01/2017)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (12/01/2017)
 "โครงงานไข่เค็ม" (12/01/2017)
 ศึกษาดูงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.เขต 1,2,5,6 และ 7 (12/01/2017)
 ทัศนศึกษานักเรียน Gifted ชั้น ม.1-2 (12/01/2017)
 การเรียนการสอนบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (11/01/2017)
 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2559 (10/01/2017)
 ต้นไม้เพื่อนรัก (10/01/2017)
 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ONET ม.6 (09/01/2017)
 การสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคระเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี2559 (09/01/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 (09/01/2017)
 พิธีสวดภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดาสุรเดช วิสุทธิวรรณ (08/01/2017)
 ค่ายดาราศาสตร์ ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม (ค่ายวิชาการ) (08/01/2017)
 "ประวัติคุณย่าโม" (06/01/2017)
 "ขนมลูกชุบแสนอร่อย" (05/01/2017)
 ร่วมเข้าเงียบและงานเลี้ยงสังสรรค์คณะภราดาประจำปี (05/01/2017)
 ประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ และ วันครูแห่งชาติ (05/01/2017)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (05/01/2017)
 แสดงความยินดี กับ มาสเตอร์ศักดิ์ณรงค์ - มิสวิไลวรรณ ช้อนขุนทด (04/01/2017)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2560 (04/01/2017)
 ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2559 (04/01/2017)
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (31/12/2016)
 ส่งมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2560 (31/12/2016)
 งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2016 สวัสดีปีใหม่ 2017 : ภายในห้องเรียน (24/12/2016)
 ผัดหมี่โคราชแสนอร่อย (24/12/2016)
 Project Approach เรื่อง ช้าง (23/12/2016)
 งานคริสต์มาสและปีใหม่บุคลากรครู และพนักงาน ACN (22/12/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71]