Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3428 อัลบั้ม
  อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 24 กันยายน 2560 (24/09/2017)
 อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 23 กันยายน 2560 (23/09/2017)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 8 (22/09/2017)
 กีฬาธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศภาค 13 : ประเภทฟุตบอล (22/09/2017)
 เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2560 (21/09/2017)
 วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ระดับประถมศึกษา" (21/09/2017)
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 3 (21/09/2017)
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 2 (21/09/2017)
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 1 (21/09/2017)
 กีฬาธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศภาค 13 (21/09/2017)
 สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล (21/09/2017)
 ประชุมสมัชชาแขวง ครั้งที่ 19 (19th Provincial Chapter) (20/09/2017)
 วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 : ระดับมัธยมศึกษา (20/09/2017)
 พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 (20/09/2017)
 การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬาธนาคารออมสิน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค13" (20/09/2017)
 สาร "วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี 2560 (20/09/2017)
 ประชุมรับฟังสิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (19/09/2017)
 การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560 (19/09/2017)
 ขวัญและกำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (18/09/2017)
 นายสุวิทย์ ศรีฉาย แสดงความขอบคุณ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว (18/09/2017)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมธนาคารความดี) (18/09/2017)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (18/09/2017)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 7 (15/09/2017)
 พิธีเปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูผู้สอน (15/09/2017)
 การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (รอบคัดเลือก จังหวัดนครราชสีมา) (15/09/2017)
 กิจกรรมโอวัลตินส่งเสริมสุขภาพ (15/09/2017)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมธนาคารความดี) (14/09/2017)
 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก เข้าศึกษาดูงานฝ่ายปฐมวัย (13/09/2017)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 (13/09/2017)
 ประชุมเตรียมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 (13/09/2017)
 การแข่งขัน “A-Math” ในรายการ "ทรู เอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (13/09/2017)
 การสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ในรายการ "TEDET" ของสถาบัน สสวท. (13/09/2017)
 ประชุมคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (13/09/2017)
 การเรียนการสอนบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2560 (13/09/2017)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมธนาคารความดี) (13/09/2017)
 รายงานการตรวจราชการ ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (12/09/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (11/09/2017)
 ผู้ปกครองช่วยสอน "การทำพิซซ่า" (10/09/2017)
 ผู้ปกครองช่วยสอน"ปั้นแสนสนุก" (10/09/2017)
 แมวเหมียวน้อยน่ารัก (09/09/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]