Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2039 อัลบั้ม
 ประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558 (25/11/2015)
 กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 2558 (25/11/2015)
  การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่ 8 /2558 (25/11/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (25/11/2015)
 วันมหาธีรราชเจ้า (25/11/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (25/11/2015)
 ประชุมการดำเนินงานรับการประเมินภายใน FSG ประจำปี 2558 (24/11/2015)
 ค่ายรักษ์ป่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ...ครั้งที่ ๑๑ (24/11/2015)
 งานสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่สอง) (24/11/2015)
 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย รายการ เดอะมอลล์ three on three ครั้งที่ 1 (24/11/2015)
 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียน (24/11/2015)
 พิธีรดน้ำศพ บิดา มิสยุพเยาว์ โรจน์ทินกร (24/11/2015)
 ขวัญและกำลังใจ ด.ช.สิทธิศักดิ์ คำสัตย์ (24/11/2015)
 ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช (23/11/2015)
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เลี้ยงฉลองวันเกิดภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช (23/11/2015)
 สโมสรไลออนส์สากล นำเสนอโครงการ LIONS - QUEST (23/11/2015)
 การแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 5 (23/11/2015)
 งานสัปดาห์ห้องสมุด (วันแรก) (23/11/2015)
 บรรยากาศการศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย (สัปดาห์ที่ 2-5) (23/11/2015)
 ผลการแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.ร้อยเอ็ด (23/11/2015)
 บรรยากาศการฝึกซ้อมกรีฑาสี (23/11/2015)
 ประชุมชีี้แจงผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ (20/11/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 (20/11/2015)
 เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2558 (19/11/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันวันเกิด ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช (18/11/2015)
 ขวัญและกำลังใจ แด่..ครอบครัว มิสยุพเยาว์ โรจน์ทินกร (18/11/2015)
 ผู้ปกครอง อวยพรวันเกิด ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช (18/11/2015)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ "วันเกิดภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช" (18/11/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (18/11/2015)
 วันภราดา ประจำปี 2558 (18/11/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 (18/11/2015)
 ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2558 (17/11/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2558 (17/11/2015)
 โครงการค่ายพักแรม – เดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (17/11/2015)
 สัมมนากลุ่ม(Age-group 1) ประจำปีการศึกษา 2558 (17/11/2015)
 ประชุมเตรียมงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 (17/11/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 (17/11/2015)
 กิจกรรมคลื่นวิทยุ HappyTime 106.25 (17/11/2015)
 กฐินสามัคคี ซื้อดินปรับภูมิทัศน์รอบวัดต่างตา (16/11/2015)
 Gala Dinner 2015 (16/11/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]