Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1547 อัลบั้ม
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นประถมศึกษา (05/03/2015)
 รับรางวัลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (05/03/2015)
 การสอบข้อสอบกลาง (03/03/2015)
 กีฬาครูเอกชนโคราช เกมส์ ครั้ง 4 (03/03/2015)
 งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 32 (02/03/2015)
 ประชุมคณะกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (02/03/2015)
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (02/03/2015)
 สอบปลายภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 (02/03/2015)
 การสอบ N.T. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (02/03/2015)
 พิธีมอบเหรียญรางวัลการสอบ PRE O-NET ระดับชั้น ป.6 (02/03/2015)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 (02/03/2015)
 งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (02/03/2015)
 พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (02/03/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2557 (28/02/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2558 (26/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (26/02/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2557 (25/02/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2/2557 (25/02/2015)
 การประกวดแฟ้มสะสมงาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (25/02/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2/2557 (25/02/2015)
 การประกวดแฟ้มสะสมงาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (25/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2557-2558 (25/02/2015)
 พิธีกราบบูรพาจารย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (25/02/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 (25/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (25/02/2015)
 ร่วมแสดงความดีกับครอบครัว "มิสเบญจมาศ บ่อน้ำเชี่ยว" (24/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2558 (24/02/2015)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (24/02/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2557 (23/02/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2557 (22/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (22/02/2015)
 ฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (20/02/2015)
 ฉลองครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา (20/02/2015)
 ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" (19/02/2015)
 ส่งความสุขเทศกาลตรุษจีน บ้านพักคนชราวัดม่วง (19/02/2015)
 ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (18/02/2015)
 ทัศนศึกษานักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2557 (18/02/2015)
 เครื่องดื่มโอวัลตินเพื่อสุขภาพ (18/02/2015)
 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (17/02/2015)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 (17/02/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]