Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1851 อัลบั้ม
 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (28/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558 (28/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่1/2558 (27/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2558 (27/08/2015)
 การแข่งขันรายการ "Sawad Crossword Inter-School Tournament" (27/08/2015)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (26/08/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 (26/08/2015)
 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (25/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 (25/08/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (25/08/2015)
 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (24/08/2015)
 กำลังใจคุณตาคุณยาย "โลกทั้งใบยกให้คนชรา" (24/08/2015)
 วันผู้ปกครองพบครู ประจำปี 2558 (24/08/2015)
 งานสุขอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (22/08/2015)
 การศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี (22/08/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (22/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1/2558 (22/08/2015)
 ประชุมเตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติ (21/08/2015)
 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (21/08/2015)
 ประชุมครูเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (20/08/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 (20/08/2015)
 สวดพระอภิธรรม คุณแม่แตงอ่อน กาจณรงค์ (มารดามิสเพลินพิศ กาจณรงค์) (20/08/2015)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต (19/08/2015)
 ขวัญและกำลังใจ ครอบครัวมิสวิศา ลือกระโทก (19/08/2015)
 การประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี 2558 (19/08/2015)
 บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9 (19/08/2015)
 ให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (18/08/2015)
 กิจกรรมโครงการหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 (18/08/2015)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/2558 (18/08/2015)
 ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาซีเมออน ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี (18/08/2015)
 ร่วมประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี(พ.ศ. 2559 - 2564) (18/08/2015)
 ร้านซาร่า วัดตัวคุณครูสุภาพสตรี เพื่อตัดเสื้อฟอร์มใหม่ของโรงเรียน (17/08/2015)
 พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 (17/08/2015)
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (17/08/2015)
 Bike for MOM (17/08/2015)
 เยี่ยมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (17/08/2015)
 เข้าร่วมโครงการเต้นแอโรบิค To be Number One Dance for Mom Step Dance Step Love (16/08/2015)
 กิจกรรมเต้นแอโรบิค (14/08/2015)
 แจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล (14/08/2015)
 แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (14/08/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]