Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3518 อัลบั้ม
 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖o (20/11/2017)
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2 ปีการศึกษา 2560 (20/11/2017)
 แข่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2017 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (20/11/2017)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2560 (20/11/2017)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และภราดาอนุชา การุณย์ภรต (17/11/2017)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสระลึกถึง "วันภราดา" (17/11/2017)
 บูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (17/11/2017)
  พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2 (17/11/2017)
 พิธีสวดอภิธรรม นายจีรศักดิ์ พร้อมสันเทียะ (17/11/2017)
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (16/11/2017)
 อบรมครูปฐมวัย (15/11/2017)
 ตัวแทนภาค 3 ฟุตซอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก (15/11/2017)
 ตัวแทนภาค 3 บาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก (15/11/2017)
 "มหกรรมคอนเสิร์ต"ต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 (14/11/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (14/11/2017)
 กิจกรรม เปิดบ้านมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (14/11/2017)
 เข้าร่วมกิจกรรม AU Open House ณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (14/11/2017)
 ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 (14/11/2017)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2561 (13/11/2017)
 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปี 2560 (13/11/2017)
 ขวัญและกำลังใจ ด.ญ.ภัทรียา กาญจนกิจโกศล (13/11/2017)
 อบรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (13/11/2017)
 ขวัญและกำลังใจ ด.ญ. เขมมิกา สุมานาท (10/11/2017)
 ประชุมครู มีเกณฑ์เข้ารับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561" (10/11/2017)
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ (บาสเกตบอล,วอลเลย์บอล) (10/11/2017)
 พิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (10/11/2017)
 “ขยำ ขยำ แสนสนุก” (10/11/2017)
 กิจกรรมการแจ้งนักเรียนระดับชั้นบริบาล ห้อง 2 (09/11/2017)
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 (08/11/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 4/2560 (08/11/2017)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมธนาคารความดี) (08/11/2017)
  เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560 (08/11/2017)
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.นครราชสีมา เขต 1 (08/11/2017)
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560 (07/11/2017)
 ประชุมเตรียมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (07/11/2017)
 ประชุมเตรียมความพร้อม กรีฑาสีดอกคูนเกมส์ (07/11/2017)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจร" (07/11/2017)
 “กระทงลงอ่าง” (06/11/2017)
 ชนะเลิศ "การแข่งขัน Frozwheels All Star 2017" (Cone Castle Contest Junior Women) (06/11/2017)
 การปฏิญาณตนตลอดชีวิต ของ ภราดาลอเรนซ์ ศิริชัย ผังรักษ์ (06/11/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]