Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1618 อัลบั้ม
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (23/05/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 (22/05/2015)
 การมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2557 (21/05/2015)
 ปรับภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (21/05/2015)
 ประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (19/05/2015)
 สนับสนุนการจัดติว เตรียมความพร้อมการสอบ O - NET (19/05/2015)
 การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่ 3 /2558 (19/05/2015)
 กิจกรรมทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (17/05/2015)
 เดินทางส่ง ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (08/05/2015)
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เลี้ยงส่ง ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ (07/05/2015)
 ทัศนศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (06/05/2015)
 เลี้ยงส่ง ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ (02/05/2015)
 ตลาดนัด Summer 2015 (02/05/2015)
 ประชุมครูประจำเดือน เมษายน ปีการศึกษา 2557 (02/05/2015)
 การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่ 2 /2558 (02/05/2015)
 การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่ 1 /2558 (30/04/2015)
 การแข่งขัน ASTAR Scrabble Challenge International 2015 (29/04/2015)
 การแข่งขันมหกรรมกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (29/04/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2558 (29/04/2015)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปฐมวัย (25/04/2015)
 ทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (24/04/2015)
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (24/04/2015)
 ทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (23/04/2015)
 พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนากีฬาบาสเกตบอล (23/04/2015)
 ตรวจประเมินมาตรฐานการเงิน (23/04/2015)
 ทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 ประถมศึกษาปีที่ 1-3 (23/04/2015)
 ประชุมคณะกรรมการฯ ตลาดนัด Summer 2015 (23/04/2015)
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (22/04/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (22/04/2015)
 ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2557 (22/04/2015)
 ส่ง ดร.ยุภาพร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้-ญี่ปุ่น (20/04/2015)
 สำรวจสถานที่ สำหรับทัศนศึกษาประจำปีของพนักงาน (20/04/2015)
 สุขสันต์สงกรานต์ ประจำปี 2558 (10/04/2015)
 ทำบุญตักบาตร " เทศกาลวันสงกรานต์ " ประจำปี 2558 (10/04/2015)
 การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (09/04/2015)
 ปรับภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (09/04/2015)
 การนิเทศติดตามการสอนระบบ B.E.S.L ครั้งที่ 1 (07/04/2015)
 ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงการแข่งขัน "ASTRA SCRABBLE CHALLENGE INTERNATIONAL 2015" (06/04/2015)
 ฝ่ายปกครอง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (06/04/2015)
 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (03/04/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]