อัลบั้มภาพทั้งหมด
Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3284 อัลบั้ม
 พิธีรดน้ำศพ คุณแม่นภา ขวานเพชร (23/09/2014)
 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (23/09/2014)
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงาน (23/09/2014)
 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (23/09/2014)
 โครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (21 ก.ย. 57) (22/09/2014)
 โครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (22/09/2014)
 การแข่งขันกีฬาครูภายใน (22/09/2014)
 ประถมโคราช 1 เกมส์ ครั้งที่ 4 (19/09/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 (18/09/2014)
 สงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล (18/09/2014)
 อบรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (17/09/2014)
 Happy Feastday Bro.Anucha Karunprot (17/09/2014)
 การคัดเลือกครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2557 (16/09/2014)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 (16/09/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 (15/09/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12/09/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (11/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (11/09/2014)
 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2557 (11/09/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2557 (11/09/2014)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่3/2557 (10/09/2014)
 ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (10/09/2014)
 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2557 (10/09/2014)
 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเอกชน (10/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10/09/2014)
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ด้านที่ 5 (10/09/2014)
 พิธีฌาปนกิจศพ นายเสริม สงหมื่นไวย (10/09/2014)
 การแข่งขันกีฬา ประถมโคราชเกมส์ ๑ (รอบคัดเลือก) (10/09/2014)
 ตรวจหลักฐานนักกีฬา การแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือฯ (09/09/2014)
 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (09/09/2014)
 การแข่งขัน รายการ “แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 9" (08/09/2014)
 ผ้าป่าการศึกษามหากุศล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษามหาราชา (08/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (07/09/2014)
 การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (06/09/2014)
 กิจกรรมเต้น Aerobic (05/09/2014)
 เข้าเงียบและประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาแขวง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (05/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (05/09/2014)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (05/09/2014)
 พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนกันยายน (05/09/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]