Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1586 อัลบั้ม
 สุขสันต์สงกรานต์ ประจำปี 2558 (10/04/2015)
 ทำบุญตักบาตร " เทศกาลวันสงกรานต์ " ประจำปี 2558 (10/04/2015)
 การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (09/04/2015)
 ปรับภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (09/04/2015)
 การนิเทศติดตามการสอนระบบ B.E.S.L ครั้งที่ 1 (07/04/2015)
 ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงการแข่งขัน "ASTRA SCRABBLE CHALLENGE INTERNATIONAL 2015" (06/04/2015)
 ฝ่ายปกครอง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (06/04/2015)
 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (03/04/2015)
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
 รับเกียรติบัตร Opec Teacher Award (01/04/2015)
 กิจกรรม English everyday use (31/03/2015)
 อบรมทักษะทางเทคโนโลยี Technology in Teaching and Learning (30/03/2015)
 แข่งขันบาสเกตบอลคัพ ประจำปี 2558 (30/03/2015)
 โครงการสุขภาพดี ไม่มีขาย (27/03/2015)
 ประชุมร่วมกับ สพป.นม. เขต 1 (27/03/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2557-2558 (27/03/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 (27/03/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (26/03/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2558 (26/03/2015)
  การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม "ย่าฉันท่านชื่อโม" ประจำปี 2558 (26/03/2015)
 ฉลองครบรอบ 50 ปี 25 ปี แห่งการปฏิญาณตน (26/03/2015)
  ประชุมคุณครูสอนภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา (25/03/2015)
 ประชุมคุณครูสอนภาคฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา (24/03/2015)
 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (24/03/2015)
 ประชุมประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 5/2557 (23/03/2015)
 บรรยากาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2558 (23/03/2015)
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (23/03/2015)
 ทัศนศึกษา ณ ประเทศตุรกี (22/03/2015)
 แผนกประถม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (20/03/2015)
 Happy Feastday Bro.Monthol Prathumarach (20/03/2015)
 สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อพิจารณาขอรับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (20/03/2015)
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (16/03/2015)
 การทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนระดับปฐมวัย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (13/03/2015)
 การฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคและศักยภาพการสอนระบบ B.E.S.L (13/03/2015)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (12/03/2015)
 ร่วมส่งตัวแทนครูศึกษาดูงาน ประเทศตุรกี (12/03/2015)
 ประชุมครูประจำเดือน มีนาคม ปีการศึกษา 2557 (09/03/2015)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (09/03/2015)
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (09/03/2015)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นประถมศึกษา (05/03/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]