Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1464 อัลบั้ม
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 (23/01/2015)
 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 (22/01/2015)
 การรับรางวัลเหรียญทอง จากการสอบ Pre O-NET (21/01/2015)
 ประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี (21/01/2015)
 ทดสอบนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (21/01/2015)
 กิจกรรม OPEN HOUSE และประชุมผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตร Gifted (20/01/2015)
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 31) (20/01/2015)
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ (19/01/2015)
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน (19/01/2015)
 " วันวิชาการ " ประจำปีการศึกษา 2557 (19/01/2015)
 การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (18/01/2015)
 การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 (18/01/2015)
 ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (17/01/2015)
 สภานักเรียน ส่งความสุข แด่....ผู้อำนวยการ (16/01/2015)
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ส่งความสุข แด่... ผู้อำนวยการ (16/01/2015)
 งานวันครู ประจำปี 2558 (16/01/2015)
 พิธีมิสซาขอบพระคุณวันครู (16/01/2015)
 กิจกรรมตักบาตรวันครู (16/01/2015)
 ส่งความสุข แด่...นายทอง วิริยะจารุ (15/01/2015)
 ส่งความสุข...แด่ สพป.นม. เขต 1 (15/01/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. ประจำปี 2557 (13/01/2015)
 การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (13/01/2015)
 ศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย (13/01/2015)
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2558 (13/01/2015)
 ส่งความสุข...แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (08/01/2015)
 ส่งความสุข แด่...อธิการิณีมาร์การิตา กิจเจริญ (08/01/2015)
 โครงการค่ายทักษะวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ (08/01/2015)
 ส่งความสุข...อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (07/01/2015)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Open House หลักสูตร Gifted (07/01/2015)
 ส่งความสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (06/01/2015)
 เปิดตัว " สโมสรนครราชสีมา วี - วัน ฟุตซอล คลับ " (06/01/2015)
 ประชุมเตรียมงานวันเด็กและวันครู (06/01/2015)
 ส่งความสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (05/01/2015)
 ส่งความสุข พลโทมารุต ลิ้มเจริญ (05/01/2015)
 ส่งความสุข พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (05/01/2015)
 อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมฯ 6 และ มัธยมฯ 3 (05/01/2015)
 บุคลากรงานห้องสมุดเข้าร่วมอบรมการออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (05/01/2015)
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา ม.ชวลิต เอนกเวียง (04/01/2015)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (04/01/2015)
 สวดพระอภิธรรม คุณแม่ถนอม เอนกเวียง (03/01/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]