Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1329 อัลบั้ม
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2557 (31/10/2014)
 ประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (29/10/2014)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 (29/10/2014)
 สัมมนาค่ายวิชาการ "การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" (29/10/2014)
 พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 8 (29/10/2014)
 การประชุม เรื่องการจัดการศึกษา รร.เอกชนระดับประถมฯและมัธยมฯสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน (29/10/2014)
 บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (28/10/2014)
 สัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 (28/10/2014)
 การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (28/10/2014)
 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 (22/10/2014)
  ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 (22/10/2014)
 Kids Camp 2014 (17/10/2014)
 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ "รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ" (16/10/2014)
 ประชุมคณะกรรมการ "สัมมนาครูกลางปี ปีการศึกษา 2557" (16/10/2014)
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (08/10/2014)
 สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (07/10/2014)
 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ศึกษาดูงาน (06/10/2014)
 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (06/10/2014)
 TEACHER AWARDS 2014 (06/10/2014)
 การศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (06/10/2014)
 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (06/10/2014)
 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (02/10/2014)
 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (02/10/2014)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (01/10/2014)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 (01/10/2014)
 ประชุมประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2557 (30/09/2014)
 อบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 2 (28 กันยายน 2557) (29/09/2014)
 อบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 1 (27 กันยายน 2557) (29/09/2014)
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (29/09/2014)
 กีฬากลุ่มสัมพันธ์ครู (29/09/2014)
 ACN FUTSAL COACHING 2014 (26/09/2014)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2557 (25/09/2014)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 (25/09/2014)
 สำนักผู้อำนวยการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด (25/09/2014)
 โครงการ alistotle on tour (25/09/2014)
 พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นภา ขวานเพชร (24/09/2014)
 บรรยากาศการให้บริการภายในห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (24/09/2014)
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาแขวงฯ (24/09/2014)
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่นภา ขวานเพชร (24/09/2014)
 พิธีรดน้ำศพ คุณแม่นภา ขวานเพชร (23/09/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]