Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2159 อัลบั้ม
 พิธีเซ็นสัญญานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 (09/02/2016)
 ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาจำรัส แก้วอำคา (09/02/2016)
 พิธีฌาปนกิจศพ บิดานางสุธรรมา มหาวีระ พนักงานโภชนาการ (09/02/2016)
 ส่งความสุขเทศกาลตรุษจีน บ้านพักคนชราวัดม่วง (09/02/2016)
 ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ประจำปี 2559 (09/02/2016)
 เข้าเงียบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (09/02/2016)
 งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา (09/02/2016)
 งานปิดปีนักบวชสากลสังฆมณฑลนครราชสีมา (09/02/2016)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (05/02/2016)
 บาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ "นครศรีธรรมราชเกมส์" (05/02/2016)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน (04/02/2016)
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (04/02/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (04/02/2016)
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (04/02/2016)
 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (04/02/2016)
 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2558 (04/02/2016)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมการศึกษาเอกชน 2558 (03/02/2016)
 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่2/2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย (03/02/2016)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน (02/02/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วิสามัญ ครั้งที่ 3 (02/02/2016)
 ร่วมกิจกรรม "คลีนิคฟุตบอล" (02/02/2016)
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมการประกวดสุภาพบุรุษ AC สุภาพสตรีอัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (01/02/2016)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง (29/01/2016)
 การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (28/01/2016)
 ค่ายรักษ์ป่า ครั้งที่ 7 ระดับชั้นประถมศึกษา (28/01/2016)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 (27/01/2016)
 การทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนระดับปฐมวัย รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (27/01/2016)
 การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 (26/01/2016)
 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 รอบภายใน (26/01/2016)
 พิธีบูชาขอบพระคุณและเสก อาคารยอห์น แมรี่ (26/01/2016)
 พิธีปิดอบรมโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ทศวรรษที่ 21 (26/01/2016)
 48 ปี ราตรี ACN สัมพันธ์ ประจำปี 2558 (26/01/2016)
  พิธีฌาปนกิจศพ บิดา นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.5/1 (26/01/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 (22/01/2016)
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (21/01/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558 (20/01/2016)
 การประชุมคณะกรรมการจัดงาน "48 ปี ราตรี ACN สัมพันธ์" ครั้งที่ 2 (19/01/2016)
 ประกวดวงดนตรีสากล (19/01/2016)
 วันวิชาการ (Academic Day) (18/01/2016)
 OPEN HOUSE หลักสูตร "Gifted" ประจำปีการศึกษา 2559 (17/01/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]