Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1775 อัลบั้ม
 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 (29/07/2015)
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 (29/07/2015)
 งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครู ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2558 (28/07/2015)
 ชมภาพยนต์ ฟ.ฮีแลร์ "ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (28/07/2015)
 กิจกรรมโครงการหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 (28/07/2015)
 ชมภาพยนต์ ฟ.ฮีแลร์ "ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ" ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (27/07/2015)
 สวดอภิธรรมศพ ม.บุรินทร์ วรุณพันธ์ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (27/07/2015)
 เข้าเยี่ยมภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ และและภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ (27/07/2015)
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน (24/07/2015)
 ประชุมประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (24/07/2015)
 การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 2/2558 (24/07/2015)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 48 ปี (23/07/2015)
 อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (23/07/2015)
 การร่วมแข่งขันกรีฑาประถมโคราช 1 เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับปฐมวัย (23/07/2015)
 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558 (23/07/2015)
 ประชุมเตรียมงาน วันแม่แห่งชาติ (23/07/2015)
 การตรวจพิจารณาการให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (23/07/2015)
 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" KCTV (23/07/2015)
 Sponsor Basketball Thailand Championship 2015 (22/07/2015)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558 ระดับชั้นประถมศึกษา (22/07/2015)
 พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (21/07/2015)
 คัดเลือกนักกีฬา กรีฑา "ประถมโคราช1 เกมส์" (21/07/2015)
 วิทยากรค่ายคำคม ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี (21/07/2015)
 การแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม และแบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ประจำ 2558 (20/07/2015)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (20/07/2015)
 การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (19/07/2015)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 (17/07/2015)
 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน (17/07/2015)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (17/07/2015)
 พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (17/07/2015)
 สวดอภิธรรม บิดา มิสจรรยา สินถาวร (ฉะเชิงเทรา) (17/07/2015)
 การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่ 5 /2558 (16/07/2015)
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (16/07/2015)
 อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (16/07/2015)
 พิธีเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (15/07/2015)
 ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ป.1 (15/07/2015)
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "การแข่งขันการเขียนสะกดคำ" ระดับประถมศึกษาที่ 1-3 (15/07/2015)
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "การแข่งขันประกวดคัดลายมือบทกลอนสนุทรภู่" (15/07/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2558-2559 (15/07/2015)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 (15/07/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]