Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3640 อัลบั้ม
 พิธีเซ็นสัญญานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (18/01/2018)
 มอบรางวัลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จากการจับรางวัลชิงโชค "ACN Christmas Fair 2017" (18/01/2018)
 ”มาทำแซนด์วิสกันเถอะ” (18/01/2018)
 การแข่งขันกีฬาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7 (17/01/2018)
 งานวันครู โรงเรียนเอกชนประจำปี 2561 (17/01/2018)
 ผู้ปกครองช่วยสอน เรื่อง ส้มตำ (17/01/2018)
 นิเทศการสอนครูปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 (17/01/2018)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (17/01/2018)
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (15/01/2018)
 กิจกรรมตักบาตรวันครู (15/01/2018)
 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (15/01/2018)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 11 (15/01/2018)
 กิจกรรมวันเด็ก และการประกวดเสียงใสสู่ดวงดาว ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (15/01/2018)
 กิจกรรมวันเด็ก และการประกวดเสียงใสสู่ดวงดาว ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 (15/01/2018)
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (15/01/2018)
 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Better English Learning : Imagining the Future (12/01/2018)
 การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2560 (12/01/2018)
 ผู้ปกครองช่วยสอน "ถุงหอมแสนสวย" (12/01/2018)
 สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561 (12/01/2018)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (11/01/2018)
 "ขนมลูกชุบแสนอร่อย" (11/01/2018)
 การประชุมฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (11/01/2018)
 ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย ณ สวนสัตว์นครราชสีมา (11/01/2018)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินวันครู และวันวิชาการปีการศึกษา 2560 (10/01/2018)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (10/01/2018)
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10/01/2018)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2560 (09/01/2018)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (09/01/2018)
 มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี จากการจับรางวัลชิงโชค "ACN Christmas Fair 2017" (09/01/2018)
 ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 2561 (09/01/2018)
 ขวัญและกำลังใจ ด.ช.วสุตม์ ปุยภิรมย์ (09/01/2018)
 โครงการติวนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (08/01/2018)
 ซ้อมรับปริญญามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (08/01/2018)
 โครงการสอบวัดคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (08/01/2018)
 ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ แด่..ผู้อำนวยการ (04/01/2018)
 งานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กับ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนครราชสีมา (04/01/2018)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กับ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนครราชสีมา (04/01/2018)
 เข้าเงียบและงานเลี้ยงสังสรรค์คณะภราดาประจำปี (04/01/2018)
 ผู้อำนวยการส่งความสุข แด่...นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย YUXI NORMAL (04/01/2018)
 สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา (04/01/2018)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]