มอบรางวัลจากการจับรางวัล "ฉลาก ACN การกุศล" (Post : 9 ม.ค. 2563)
ส่งความสุข-รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2563 (Post : 8 ม.ค. 2563)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (Post : 13 ม.ค. 2563)
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (Post : 13 ม.ค. 2563)
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา (Post : 13 ม.ค. 2563)
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ (Post : 13 ม.ค. 2563)
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 ชาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม (Post : 11 ม.ค. 2563)
Next>>