สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (Post : 15 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (Post : 14 ต.ค. 2561)
พิธีลาสิกขา สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (Post : 10 ต.ค. 2561)
รองชนะเลิศอันดับ 2 "SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" ระดับประเทศ (Post : 9 ต.ค. 2561)
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (Post : 8 ต.ค. 2561)
สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 (Post : 5 ต.ค. 2561)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Travel with Science) (Post : 5 ต.ค. 2561)
Next>>