สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
Learn outside the classroom (Post : 17 ธ.ค. 2560)
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในห้องเรียน (Post : 16 ธ.ค. 2560)
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 (Post : 16 ธ.ค. 2560)
ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560 (Post : 15 ธ.ค. 2560)
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนทีมบาสเกตบอล "ออมสินช้างชมพู" (Post : 15 ธ.ค. 2560)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 (Post : 14 ธ.ค. 2560)
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น) (Post : 14 ธ.ค. 2560)
Next>>