สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
สดุดีเกียรติคุณ สุนทรภู่ ประจำปี 2560 (Post : 26 มิ.ย. 2560)
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ (Post : 26 มิ.ย. 2560)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (Post : 26 มิ.ย. 2560)
เรียนรู้นอกห้องเรียนและจิตอาสาเด็กปฐมวัยปีที่3/3 (Post : 24 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร (Post : 23 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Post : 23 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (23 มิถุนายน 2560) (Post : 23 มิ.ย. 2560)
Next>>