สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (Post : 16 ต.ค. 2560)
พิธีสวดพระอภิธรรม มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (Post : 16 ต.ค. 2560)
พิธีรดน้ำศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (Post : 16 ต.ค. 2560)
ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (Post : 13 ต.ค. 2560)
การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 10 ต.ค. 2560)
ร่วมส่งตัวแทนครูทัศนศึกษา ประเทศเบลเยียม (Post : 7 ต.ค. 2560)
ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา (Post : 7 ต.ค. 2560)
Next>>