สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (Post : 8 พ.ย. 2558)
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ" (Post : 23 ต.ค. 2562)
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับปฐมวัย" (Post : 23 ต.ค. 2562)
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562 และ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (Post : 23 ต.ค. 2562)
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 22 ต.ค. 2562)
ค่ายวิทย์ คณิต สังคม (ค่ายวิชาการ...ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท ระยอง (Post : 20 ต.ค. 2562)
โครงการ ASSUMPTION KOREA CULTURAL ณ ประเทศเกาหลี (Post : 20 ต.ค. 2562)
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (Post : 20 ต.ค. 2562)
Next>>