Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
Learn outside the classroom (เมื่อวานนี้)
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในห้องเรียน (16 ธ.ค. 2560)
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 (16 ธ.ค. 2560)
ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560 (15 ธ.ค. 2560)
ผ่านการคัดเลือกตัวแทนทีมบาสเกตบอล "ออมสินช้างชมพู" (15 ธ.ค. 2560)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น) (14 ธ.ค. 2560)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเครือข่ายฯที่ 2 (14 ธ.ค. 2560)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (14 ธ.ค. 2560)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (13 ธ.ค. 2560)
พิธีเปิดไฟเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2560)
มหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2560)
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 17 ปี "สตรีทบาส 3X3 CHAMPIONSHIPS 2017" (13 ธ.ค. 2560)
ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี "สตรีทบาส 3X3 CHAMPIONSHIPS 2017" (13 ธ.ค. 2560)
ลงนามความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถานศึกษาเอกชน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 (13 ธ.ค. 2560)
การประชุมสามัญประจำปี 2560 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (13 ธ.ค. 2560)
พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2560)
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 (3rd Superiors’ and Directors’ Meeting) (13 ธ.ค. 2560)
อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (12 ธ.ค. 2560)
แนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (12 ธ.ค. 2560)
ประชุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.นม.เขต1 (12 ธ.ค. 2560)
การเรียนการสอนบูรณาการของนักเรียนชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2/2560 (10 ธ.ค. 2560)
"ขนมหวานแสนอร่อย" (8 ธ.ค. 2560)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (8 ธ.ค. 2560)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศไทย "กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปี 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (7 ธ.ค. 2560)
ประชุมครู ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และ คณะกรรมการดำเนินงานวันแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน (6 ธ.ค. 2560)
การประชุมครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 (6 ธ.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (6 ธ.ค. 2560)
การประชุมนักเรียนประจำชาย (6 ธ.ค. 2560)
พิธีเปิดป้ายและฉลองอาคารเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา (6 ธ.ค. 2560)
ดอกคูนเกมส์ ระดับปฐมวัยศึกษา ประจำปี 2560 (การแข่งขันกรีฑา - พิธีปิด) (2 ธ.ค. 2560)
ดอกคูนเกมส์ ระดับปฐมวัยศึกษา ประจำปี 2560 (เดินขบวน-พิธีเปิด) (2 ธ.ค. 2560)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2560 (2 ธ.ค. 2560)
ดอกคูนเกมส์ ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2560 (แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด) (1 ธ.ค. 2560)
ดอกคูนเกมส์ ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2560 (แข่งขันกรีฑา) (1 ธ.ค. 2560)
ดอกคูนเกมส์ ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2560 (เดินขบวน-พิธีเปิด) (1 ธ.ค. 2560)
เลี้ยงส่ง นายพิเชษฐ์ นนท์พละ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครนายก (30 พ.ย. 2560)
การประชุมฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (30 พ.ย. 2560)
Little insect (30 พ.ย. 2560)
"อาหารดีมีประโยชน์" (29 พ.ย. 2560)
การแข่งขันในรายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29 (29 พ.ย. 2560)
การเรียนการสอนบูรณาการของนักเรียนชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2/2560 (29 พ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปี2561 (29 พ.ย. 2560)
ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน "ดอกคูนเกมส์" ระดับชั้นปฐมวัยศึกษา (28 พ.ย. 2560)
ประชุมติดตามการเตรียมการจัดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 (28 พ.ย. 2560)
ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน "ดอกคูนเกมส์" ระดับชั้นประถมฯ-มัธยมฯ (27 พ.ย. 2560)
วันมหาธีรราชเจ้า (27 พ.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|