Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
สวดพระอภิธรรม บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ (16 มิ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 มิถุนายน 2561) (16 มิ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและแชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (15 มิถุนายน 2561) (16 มิ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร และกระโดดเชือกสามัคคี (15 มิถุนายน 2561) (16 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (15 มิ.ย. 2561)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 2561 (15 มิ.ย. 2561)
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ (14 มิ.ย. 2561)
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (14 มิ.ย. 2561)
จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์ (14 มิ.ย. 2561)
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (13 มิ.ย. 2561)
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (13 มิ.ย. 2561)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (12 มิ.ย. 2561)
OBEC MONO CHAMPION CUP 2018 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย (12 มิ.ย. 2561)
การอบรมสัมมนา เรื่อง " การสอนการเขียนเชิงบูรณาการ " (12 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/2561 (12 มิ.ย. 2561)
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (12 มิ.ย. 2561)
การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (11 มิ.ย. 2561)
เลือกแบบเสื้อกีฬาประจำปี 2561 (11 มิ.ย. 2561)
ทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2561 (11 มิ.ย. 2561)
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับประถมศึกษา (11 มิ.ย. 2561)
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ (8 มิ.ย. 2561)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต้อนรับ ภราดาสอาด และภราดาชาญณรงค์ (8 มิ.ย. 2561)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนนครราชสีมา เครือข่ายที่ 2 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ (8 มิ.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอนเสริม ภาคเรียนที่ 1/2561 (8 มิ.ย. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (8 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2561 (7 มิ.ย. 2561)
การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน โครงการทุนมัธยมอเมริกัน I Study (7 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนฯ ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัยศึกษา ปีการศึกษา 2561 (7 มิ.ย. 2561)
การอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (6 มิ.ย. 2561)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (6 มิ.ย. 2561)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน (6 มิ.ย. 2561)
วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2561 (5 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมการเลือกชมรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (5 มิ.ย. 2561)
นิเทศการสอน มิสรินระพี มรรครมย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 มิ.ย. 2561)
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู (5 มิ.ย. 2561)
ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 (5 มิ.ย. 2561)
ตรวจสุขภาพสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (5 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (5 มิ.ย. 2561)
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (4 มิ.ย. 2561)
ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (1 มิ.ย. 2561)
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (1 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมการเลือกชมรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (1 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (1 มิ.ย. 2561)
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย ร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย (1 มิ.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|