Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (16 ต.ค. 2560)
พิธีสวดพระอภิธรรม มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (16 ต.ค. 2560)
พิธีรดน้ำศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล (16 ต.ค. 2560)
ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (13 ต.ค. 2560)
การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (10 ต.ค. 2560)
ร่วมส่งตัวแทนครูทัศนศึกษา ประเทศเบลเยียม (7 ต.ค. 2560)
ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา (7 ต.ค. 2560)
ผู้ปกครองร่วมสนับสนุน ชุดกีฬาฟุตบอล ให้กับโครงการฟุตบอลช้างบ้าน ACN (7 ต.ค. 2560)
บรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬาครู โรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 7 (5 ต.ค. 2560)
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (5 ต.ค. 2560)
ติดตามการเรียนและสอบซ่อมเสริมของนักเรียน (3 ต.ค. 2560)
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (2 ต.ค. 2560)
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 (อุปสมบท) (1 ต.ค. 2560)
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 (ปลงผมนาค) (1 ต.ค. 2560)
นักศึกษา MMOD นำเสนอผลงานวิจัย (OD Independent Research) (1 ต.ค. 2560)
การประชุมขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (1 ต.ค. 2560)
ชนะเลิศ บาสเกตบอล กีฬาธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียน สายงานกิจการสาขา 5 (29 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (28 ก.ย. 2560)
ประชุมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และฝ่ายวิชาการ (28 ก.ย. 2560)
วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี (28 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/2560 (27 ก.ย. 2560)
ประชุมหาแนวทาง นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน (27 ก.ย. 2560)
โครงการติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (27 ก.ย. 2560)
ขวัญและกำลังใจ ด.ญ.พัณณิตา อยู่หมื่นไวย (26 ก.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (รอบคัดเลือก ระดับสายงานที่ 5) ประเภทบาสเกตบอล (26 ก.ย. 2560)
ร่วมบำเพ็ญกุศล บิดา นายอรรถพล ผันสว่าง (26 ก.ย. 2560)
การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่1/2560 (26 ก.ย. 2560)
บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่3 (25 ก.ย. 2560)
อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 24 กันยายน 2560 (24 ก.ย. 2560)
อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 23 กันยายน 2560 (23 ก.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 8 (22 ก.ย. 2560)
กีฬาธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศภาค 13 : ประเภทฟุตบอล (22 ก.ย. 2560)
เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2560 (21 ก.ย. 2560)
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ระดับประถมศึกษา" (21 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 3 (21 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 2 (21 ก.ย. 2560)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปฐมวัยปีที่ 1 (21 ก.ย. 2560)
กีฬาธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศภาค 13 (21 ก.ย. 2560)
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล (21 ก.ย. 2560)
ประชุมสมัชชาแขวง ครั้งที่ 19 (19th Provincial Chapter) (20 ก.ย. 2560)
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 : ระดับมัธยมศึกษา (20 ก.ย. 2560)
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 (20 ก.ย. 2560)
การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬาธนาคารออมสิน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค13" (20 ก.ย. 2560)
สาร "วันเยาวชนแห่งชาติ" ประจำปี 2560 (20 ก.ย. 2560)
ประชุมรับฟังสิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (19 ก.ย. 2560)
การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560 (19 ก.ย. 2560)
ขวัญและกำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (18 ก.ย. 2560)
นายสุวิทย์ ศรีฉาย แสดงความขอบคุณ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว (18 ก.ย. 2560)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมธนาคารความดี) (18 ก.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|