Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ" (เมื่อวานนี้)
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับปฐมวัย" (เมื่อวานนี้)
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562 และ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (เมื่อวานนี้)
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (22 ต.ค. 2562)
ค่ายวิทย์ คณิต สังคม (ค่ายวิชาการ...ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท ระยอง (20 ต.ค. 2562)
โครงการ ASSUMPTION KOREA CULTURAL ณ ประเทศเกาหลี (20 ต.ค. 2562)
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (20 ต.ค. 2562)
การแข่งขันและพิธีปิดกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (19 ตุลาคม 2562) (20 ต.ค. 2562)
การแข่งขันและพิธีเปิดกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (18 ตุลาคม 2562) (20 ต.ค. 2562)
การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (17 ตุลาคม 2562) (20 ต.ค. 2562)
งานชุมนุมวันแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา (14 ต.ค. 2562)
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด (11 ต.ค. 2562)
บรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬาครู โรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 8 (11 ต.ค. 2562)
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2562 (7 ต.ค. 2562)
การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย (7 ต.ค. 2562)
Kids Camp 2019 (3 ต.ค. 2562)
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์สอบ TOEFL ITP เอ็ดลิงค์ (2 ต.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (1 ต.ค. 2562)
อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ระดับประถมศึกษา (30 ก.ย. 2562)
การแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (30 ก.ย. 2562)
อบรมการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) (30 ก.ย. 2562)
บรรยากาศการติดตามผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (30 ก.ย. 2562)
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 (29 ก.ย. 2562)
พิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (29 ก.ย. 2562)
ศึกษาดูงาน True Digital Park (29 ก.ย. 2562)
ประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (26 ก.ย. 2562)
ประชุมนักเรียนเรื่องทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี (26 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการ โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (24 ก.ย. 2562)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ศิลปะ ดนตรี) (24 ก.ย. 2562)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ศิลปะ นาฏศิลป์) (24 ก.ย. 2562)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระดับชั้นประถมศึกษา (24 ก.ย. 2562)
ฉลองถ้วยรางวัล ทีมบาสเกตบอลโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญฯ (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรม "หนู้อยดูดาว" ระดับปฐมวัย (24 ก.ย. 2562)
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (24 ก.ย. 2562)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (23 ก.ย. 2562)
เยาวชนดีเด่น เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 (23 ก.ย. 2562)
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยจังหวัดอุบลราชธานี (22 ก.ย. 2562)
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน เรื่อง "ข้าวห่อสาหร่าย" (20 ก.ย. 2562)
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (20 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (20 ก.ย. 2562)
โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4-5 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (18 ก.ย. 2562)
การแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (18 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทควันโด" (18 ก.ย. 2562)
การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (18 ก.ย. 2562)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ Assumption University (18 ก.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเสกบ้านพักภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (18 ก.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|