Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
สดุดีเกียรติคุณ สุนทรภู่ ประจำปี 2560 (เมื่อวานนี้)
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ (เมื่อวานนี้)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวานนี้)
เรียนรู้นอกห้องเรียนและจิตอาสาเด็กปฐมวัยปีที่3/3 (24 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร (23 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (23 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (23 มิถุนายน 2560) (23 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกระโดดเชือกสามัคคี และแชร์บอล (23 มิ.ย. 2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ อันนา รัตนา ดาราไทย (23 มิ.ย. 2560)
พิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณอันนา รัตนา ดาราไทย (23 มิ.ย. 2560)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 (23 มิ.ย. 2560)
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (23 มิ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดกีฬานักเรียนภายใน "ACN GAMES" (21 มิ.ย. 2560)
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (21 มิ.ย. 2560)
เลี้ยงต้อนรับ และแสดงความยินดี รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (20 มิ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560 (เฉพาะกิจ) (20 มิ.ย. 2560)
ต้อนรับ และแสดงความยินดี รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (20 มิ.ย. 2560)
การประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย (20 มิ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก นักเรียน รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19 มิ.ย. 2560)
พิธีรับใบประกาศนียบัตร Leadership and Management for the 21st Century รุ่นที่ 3 (19 มิ.ย. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (19 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมนั่งสมาธิ (19 มิ.ย. 2560)
งานฝ่ายปกครอง การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (19 มิ.ย. 2560)
การประชุมครูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1/2560 (19 มิ.ย. 2560)
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน Gifted (19 มิ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (16 มิ.ย. 2560)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (16 มิ.ย. 2560)
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน (16 มิ.ย. 2560)
มอบสวัสดิการ ให้กับครู และพนักงาน ที่เกษียณอายุการทำงาน (16 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมสมัครบัตร The One Card แลกง่ายได้เลย (16 มิ.ย. 2560)
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสอรุณี สนหมื่นไวย (16 มิ.ย. 2560)
บรรยากาศการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ รุ่นใหญ่ (15 มิ.ย. 2560)
บรรยากาศการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา (15 มิ.ย. 2560)
"แปรงซิแปรงฟัน" (14 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมชมรมระดับชั้นประถมศึกษา (14 มิ.ย. 2560)
ประชุมแจ้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (14 มิ.ย. 2560)
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเข้าพรรษา-วันอาสาฬหบูชา (14 มิ.ย. 2560)
ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14 มิ.ย. 2560)
ครูใหม่รายงานตัว ต่อผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560 (13 มิ.ย. 2560)
ทดสอบร่างกาย สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 (13 มิ.ย. 2560)
พิธีสวดพระอภิธรรม มารดา มิสอรุณี สนหมื่นไวย (13 มิ.ย. 2560)
การปฏิบัติหน้าที่เวร ปฐมวัย และจิตอาสาสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (13 มิ.ย. 2560)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (13 มิ.ย. 2560)
ประชุมงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (13 มิ.ย. 2560)
ทำความสะอาดห้องฟิตเนส หอพักชาย (13 มิ.ย. 2560)
ทดสอบ/คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (12 มิ.ย. 2560)
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (12 มิ.ย. 2560)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (12 มิ.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|