Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
"การละเล่นไทย" (วันนี้)
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 2560 (เมื่อวานนี้)
พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (19 ก.พ. 2561)
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีนภาคเรียนที่ 2/2560 (19 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาครูมืออาชีพ (19 ก.พ. 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (19 ก.พ. 2561)
จิตอาสา ทาสีเทวสถานศาลพระนารายณ์ (19 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2560 (19 ก.พ. 2561)
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (17 ก.พ. 2561)
การทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนระดับปฐมวัย รอบที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (17 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมภาคฤดูร้อน Summer 2018 (17 ก.พ. 2561)
ขวัญและกำลังใจ มิสรุจิรัตน์ แสงอรุณ (16 ก.พ. 2561)
ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" (16 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 2561)
พิธีมอบเกียรติบัตร ลูกเสือ-เนตรนารี จราจร รุ่น 1 (16 ก.พ. 2561)
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2561)
กิจกรรมหนูน้อยดูดาว (15 ก.พ. 2561)
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2561)
พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2561)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (14 ก.พ. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภศิริ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (14 ก.พ. 2561)
" การจม-การลอย" (14 ก.พ. 2561)
เทศกาลวันแห่งความรัก (14 ก.พ. 2561)
สังเกตการสอนครูปฐมวัยจากผู้นิเทศภายนอก (14 ก.พ. 2561)
100 ปี การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13 ก.พ. 2561)
พิธีมงคลสมรส " รติกร ღ พันศักดิ์ " (13 ก.พ. 2561)
พิธีมอบรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และครูดีเด่น ประจำปี 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สัญจร ครั้งที่ 4/2560 (13 ก.พ. 2561)
งานเลี้ยงสังสรรค์สมาพันธ์สมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนในเครือฯ (13 ก.พ. 2561)
การเรียนการสอนติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (12 ก.พ. 2561)
การเรียนการสอนติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 ก.พ. 2561)
การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2560 (12 ก.พ. 2561)
คัดเลือกนักกีฬาช้างเผือก บาสเกตบอล ปีการศึกษา 2561 (12 ก.พ. 2561)
การเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 (12 ก.พ. 2561)
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (12 ก.พ. 2561)
พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (9 ก.พ. 2561)
ธรรมะ 5 นาที ปฐมวัย (9 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 42) (9 ก.พ. 2561)
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล"รองชนะเลิศ" การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (8 ก.พ. 2561)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (8 ก.พ. 2561)
โอวัลตินแสนอร่อยของหนู (7 ก.พ. 2561)
โครงการผู้ปกครองช่วยสอนระดับปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่2/5 (7 ก.พ. 2561)
ประชุมครู ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 (7 ก.พ. 2561)
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "รอบชิงชนะเลิศ" (7 ก.พ. 2561)
การอบรมความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนปฐมวัย (7 ก.พ. 2561)
สนุกกับกิจกรรม"นมโฟโมสต์แสนอร่อย" (6 ก.พ. 2561)
การอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 ก.พ. 2561)
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (6 ก.พ. 2561)
บรรยากาศสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) (6 ก.พ. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|