Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
บ้านของฉัน (17 ส.ค. 2560)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (17 ส.ค. 2560)
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและครูที่มีนักเรียนคะแนน O-NET เต็มร้อยคะแนน (17 ส.ค. 2560)
อบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "มทส.พบอาจารย์แนะแนว" (17 ส.ค. 2560)
ส้มตำ ป๊อก ป๊อก (17 ส.ค. 2560)
กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ขบวนการทานครบหมู่ ตอน ฟาร์มเฮ้าส์แฟมิลี่วาไรตี้โชว์ (17 ส.ค. 2560)
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University (16 ส.ค. 2560)
พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ (16 ส.ค. 2560)
แสดงความยินดีกับครอบครัว มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์ (16 ส.ค. 2560)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้สถานที่จัดประชุม (16 ส.ค. 2560)
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 (16 ส.ค. 2560)
พิธีเสกและเปิดอาคารหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (16 ส.ค. 2560)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (16 ส.ค. 2560)
แหล่งการเรียนรู้ไดโนเสาร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (16 ส.ค. 2560)
ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา" รุ่นอายุ 16 ปี (16 ส.ค. 2560)
ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล "กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา" รุ่น 18 ปี (16 ส.ค. 2560)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต) (15 ส.ค. 2560)
บรรยากาศท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (15 ส.ค. 2560)
การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน โครงการทุนมัธยมอเมริกัน I Study (15 ส.ค. 2560)
ประชุมการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพวิชาการและศึกษาดูงาน (15 ส.ค. 2560)
ประชุมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MMOD มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 2560)
ผู้ปกครองช่วยสอน ระดับปฐมวัยปีที่ 1/1 (14 ส.ค. 2560)
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 4 (11 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันแม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 (11 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 (11 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560 (พิธีเทิดพระคุณแม่) (10 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560 (พิธีถวายพระพร) (10 ส.ค. 2560)
นิทานของหนู (10 ส.ค. 2560)
"เศรษฐกิจพอเพียง" (9 ส.ค. 2560)
สำนักงานสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ห้องประชุม (8 ส.ค. 2560)
The Mall Korat Marathon 2017 (8 ส.ค. 2560)
"แชมป์ฟุตซอล Terminal21 Korat Championsphip 2017" รุ่นอายุ 12 ปี (7 ส.ค. 2560)
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (7 ส.ค. 2560)
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (7 ส.ค. 2560)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2560 (7 ส.ค. 2560)
ทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง (7 ส.ค. 2560)
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 (7 ส.ค. 2560)
สนุกกับเบ็น โบ๊ท (5 ส.ค. 2560)
เข้าเงียบประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (5 ส.ค. 2560)
Milk Shake (4 ส.ค. 2560)
กิจกรรมตามโครงการภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4 ส.ค. 2560)
กิจกรรมตามโครงการภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4 ส.ค. 2560)
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4 ส.ค. 2560)
ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสาระฯสังคมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ส.ค. 2560)
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (3 ส.ค. 2560)
การแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี (3 ส.ค. 2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (3 ส.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี (3 ส.ค. 2560)
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี (3 ส.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|