Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night" (11 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 2562 (10 ม.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส (10 ม.ค. 2562)
พิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส (10 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/2561 (9 ม.ค. 2562)
โครงการติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบ ONET (9 ม.ค. 2562)
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (9 ม.ค. 2562)
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา (9 ม.ค. 2562)
ร่วมพิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส (9 ม.ค. 2562)
ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนธนาคารโรงเรียน (9 ม.ค. 2562)
ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ผู้อำนวยการ (8 ม.ค. 2562)
มอบรางวัลจากการจับรางวัลชิงโชค "ACN Christmas Fair 2018" (4 ม.ค. 2562)
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสพรชฎา ประมูลจักโก (4 ม.ค. 2562)
งานเลี้ยงสังสรรค์ครูและพนักงาน ACN ประจำปี 2561 (24 ธ.ค. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันพระคริสตสมภพ (24 ธ.ค. 2561)
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (24 ธ.ค. 2561)
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (24 ธ.ค. 2561)
การประกวดหนูน้อย ACN 2018 ระดับประถมศึกษา (24 ธ.ค. 2561)
การประกวด ACN Star kid 2018 (24 ธ.ค. 2561)
ACN Christmas Fair 2018 (24 ธ.ค. 2561)
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา (24 ธ.ค. 2561)
งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2018 สวัสดีปีใหม่ 2019 : ภายในห้องเรียน (24 ธ.ค. 2561)
งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ACN ประจำปี 2561 (20 ธ.ค. 2561)
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (19 ธ.ค. 2561)
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 (19 ธ.ค. 2561)
บรรยากาศการประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัยศึกษา (19 ธ.ค. 2561)
ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ (19 ธ.ค. 2561)
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 (18 ธ.ค. 2561)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (18 ธ.ค. 2561)
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (18 ธ.ค. 2561)
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (17 ธ.ค. 2561)
การประชุมสามัญประจำปี 2561 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (17 ธ.ค. 2561)
ส่งมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 (17 ธ.ค. 2561)
พิธีมงคลสมรส "ปนัดดา ღ วีรยุทธ" (14 ธ.ค. 2561)
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (14 ธ.ค. 2561)
Merry christmas (13 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม "Strawberry smoothie" (13 ธ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2561 (12 ธ.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2018" (12 ธ.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2561 (12 ธ.ค. 2561)
วันวิชาการ (Academic Annual Days) 2018 (12 ธ.ค. 2561)
ACN Board Game ครั้งที่ 7 (12 ธ.ค. 2561)
ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (12 ธ.ค. 2561)
ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (12 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน เรื่อง "ผัก" (12 ธ.ค. 2561)
ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 (12 ธ.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|