Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" (8 พ.ย. 2558)
โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (15 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (14 ต.ค. 2561)
พิธีลาสิกขา สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ต.ค. 2561)
รองชนะเลิศอันดับ 2 "SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" ระดับประเทศ (9 ต.ค. 2561)
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (8 ต.ค. 2561)
สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 (5 ต.ค. 2561)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Travel with Science) (5 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (5 ต.ค. 2561)
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561 (4 ต.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2561 (4 ต.ค. 2561)
สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ออกบิณฑบาตตามชุมชน (3 ต.ค. 2561)
ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา (3 ต.ค. 2561)
“Active Teaching for Accelerated Learning” (2 ต.ค. 2561)
การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (1 ต.ค. 2561)
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการติดตามผลการเรียน ลงทะเบียนเรียนและสอบซ่อมเสริม (1 ต.ค. 2561)
พิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (29 ก.ย. 2561)
ประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (29 ก.ย. 2561)
จัดเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (29 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่1/2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (28 ก.ย. 2561)
ขวัญและกำลังใจ มิสวราภรณ์ เจริญวัฒนากุล (28 ก.ย. 2561)
First week of Kids Camp 2018 (28 ก.ย. 2561)
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.ย. 2561)
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 (27 ก.ย. 2561)
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา (27 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (27 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรม วันผู้ปกครองพบครู (26 ก.ย. 2561)
ขวัญและกำลังใจ คุณสายัณห์ โกลาตี (26 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2561 (24 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (24 ก.ย. 2561)
การอบรมครูภาษาอังกฤษ เรื่อง Lesson Planning and Teaching methods for Active learning (24 ก.ย. 2561)
เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2561 (21 ก.ย. 2561)
ประชุมประธาน รองประธานสี กรีฑาสี ACN GAMES (21 ก.ย. 2561)
ให้บริการฉีดวัคซีน HPV (ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) (21 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (21 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (20 ก.ย. 2561)
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (20 ก.ย. 2561)
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล (20 ก.ย. 2561)
ค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนและครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561 (20 ก.ย. 2561)
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (19 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูแผนก English Program เรื่อง “รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (19 ก.ย. 2561)
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 (19 ก.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 (19 ก.ย. 2561)
สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (17 ก.ย. 2561)
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (17 ก.ย. 2561)
พิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp #2018" (16 ก.ย. 2561)
การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนเพื่อจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตด้านสุขภาพ (16 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (16 ก.ย. 2561)
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "น้ำมีคุณค่า" (14 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|