[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2556014
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษดา    ยะแสง
ฉายา: เอ็ม
อายุงาน: 5 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 นักเรียนประจำชาย 2562-งานบริหารฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ
2562 นักเรียนประจำชาย 2562-งานนักเรียนประจำ
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 งานนักเรียนประจำ 2561-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 งานนักเรียนประจำ 2561-งานนักเรียนประจำ
2560 ครูพิเศษ ปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานนักเรียนประจำ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป_ปีการศึกษา2560
2560 งานนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ_ปีการศึกษา2560
2559 ครูพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 งานนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ_ปีการศึกษา2559
2558 งานนักเรียนประจำ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 งานนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ
2558 ครูพิเศษ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ๒/๑ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๒
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2556 ครูผู้ช่วยปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รร.อัสสัมชัญ ชั้น 3 อาคารสิรินธร 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา 06 ก.ย. 2556 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   2561-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   2561-งานนักเรียนประจำ,   2561-งานนักเรียนประจำ,   2561-งานนักเรียนประจำ,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   2561-งานนักเรียนประจำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง งานนักเรียนประจำ   สังกัด 2561-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง งานนักเรียนประจำ   สังกัด 2561-งานนักเรียนประจำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (10)
 ประชุมครูฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครั้งที่ 1 23 พ.ค. 2561
 Back to School 1/2561 ระดับปฐมวัย 23 พ.ค. 2561
 สภานักเรียน ช่วยรับน้อง ปฐมวัย 23 พ.ค. 2561
 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ของน้องเนอสเซอรี่ 23 พ.ค. 2561
 กิจกรรมบทบาทสมมติ "โตขึ้นหนูอยากจะเป็น.." 11 ก.ค. 2561
 ผู้ปกครองช่วยสอน "การ์ดวันแม่" 10 ส.ค. 2561
 ผู้ปกครองช่วยสอน "การบริหารร่างกาย" 24 ส.ค. 2561
 กิจกรรม "ดัชมิลล์ Gen i ยิ่งได้เห็น ยิ่งได้เรียนรู้" 24 ส.ค. 2561
 ดอกไม้แสนงาม 24 ส.ค. 2561
 แสดงความยินดี สมาชิกใหม่ครอบครัว"มิสโสรยา แพะขุนทด" 20 พ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (61)
กิจกรรม Cooking การทำ "น้ำแข็งใส"29 มี.ค. 2562
ผู้ปกครองช่วยสอน เรื่อง "การล้างมือ 7 ขั้นตอน"7 ก.พ. 2562
ประชุมครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 25617 ก.พ. 2562
ผู้ปกครองช่วยสอน "นิทาน กุ๊งกิ๊งปวดท้อง"31 ม.ค. 2562
ลูกหนูตัวน้อยจากกระดาษรีไซเคิล30 ม.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนประจำ "Dream World" ประจำปีการศึกษา 256128 ม.ค. 2562
กิจกรรม "Bens+Boat Show" ปฐมวัย15 ม.ค. 2562
บรรยากาศการประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัยศึกษา19 ธ.ค. 2561
กิจกรรม "Strawberry smoothie"13 ธ.ค. 2561
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน เรื่อง "ผัก"12 ธ.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "สวนสัตว์นครราชสีมา" ชั้นปฐมวัยศึกษา ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
เทศกาลคริสต์มาสหรรษา6 ธ.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การทำกระทง"6 ธ.ค. 2561
กิจกรรม "หนูน้อยดูดาว" ระดับปฐมวัย29 พ.ย. 2561
ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา กับนิทาน 'พี่ไข่สู้ๆ" 29 พ.ย. 2561
กิจกรรม ป.ปลาตากลม9 พ.ย. 2561
การประชุมแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 4/25618 พ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย"6 พ.ย. 2561
First week of Kids Camp 201828 ก.ย. 2561
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "น้ำมีคุณค่า"14 ก.ย. 2561
โครงงานอาเซียน เรื่อง "ปอเปี๊ยะเวียดนาม" 13 ก.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม"7 ก.ย. 2561
การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25617 ก.ย. 2561
แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว "มิสรัตน์ชนู ทองปลิว"5 ก.ย. 2561
ประชุมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/25615 ก.ย. 2561
การเรียนรู้ "ต้นไม้เขียวขจี"30 ส.ค. 2561
กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น "สัมตำโคราช"30 ส.ค. 2561
"โลกทั้งใบยกให้คนชรา" ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา คามิลเลี่ยนโคราช ปฐมวัย28 ส.ค. 2561
กิจกรรม "Flipper Bike Thailand" 28 ส.ค. 2561
ดอกไม้แสนงาม24 ส.ค. 2561
กิจกรรม "ดัชมิลล์ Gen i ยิ่งได้เห็น ยิ่งได้เรียนรู้"24 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การบริหารร่างกาย"24 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "วีระสตรีชาวโคราช"17 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "ผักแสนสวย"17 ส.ค. 2561
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ "ทำการ์ดอวยพรวันแม่"10 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การ์ดวันแม่"10 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การ์ดบอกรักแม่"10 ส.ค. 2561
ทำการ์ดอวยพรในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 256110 ส.ค. 2561
กิจกรรมออกกำลังกาย และโยคะ10 ส.ค. 2561
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ3 ส.ค. 2561
กิจกรรมการแสดงประกอบนิทาน31 ก.ค. 2561
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวงรัชกาลที่ 10"31 ก.ค. 2561
กิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์"25 ก.ค. 2561
กิจกรรม "หนูทำได้"25 ก.ค. 2561
ทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารหิรัญสมโภช25 ก.ค. 2561
อบรมหลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ ปฐมวัย25 ก.ค. 2561
กิจกรรมโยคะ18 ก.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การทำไอศครีมนม"16 ก.ค. 2561
กิจกรรมบทบาทสมมติ "โตขึ้นหนูอยากจะเป็น.."11 ก.ค. 2561
"พี่รับน้อง" โดย คณะกรรมการนักเรียนปฐมวัย11 ก.ค. 2561
กิจกรรม "หุ่นหรรษาพาสนุก"11 ก.ค. 2561
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2/25616 ก.ค. 2561
กิจกรรมร้อยลูกปัด พัฒนาประสาทสัมผัสเด็ก4 ก.ค. 2561
การเรียนรู้ "ประสาทสัมผัสทั้ง 5"4 ก.ค. 2561
พิธีประดับเข็มประธานนักเรียน ปฐมวัย3 ก.ค. 2561
สัมมนา "การจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์"2 ก.ค. 2561
"Junior Korat Game ครั้งที่ 1"28 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ฝ่ายปฐมวัย18 มิ.ย. 2561
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ของน้องเนอร์สเซอรี่23 พ.ค. 2561
สภานักเรียน ช่วยรับน้อง ปฐมวัย23 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปฐมวัย1 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(16)
ประชุมครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 25617 ก.พ. 2562
กิจกรรม "Bens+Boat Show" ปฐมวัย15 ม.ค. 2562
บรรยากาศการประเมินพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัยศึกษา19 ธ.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "สวนสัตว์นครราชสีมา" ชั้นปฐมวัยศึกษา ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
กิจกรรม "หนูน้อยดูดาว" ระดับปฐมวัย29 พ.ย. 2561
การประชุมแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 4/25618 พ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย"6 พ.ย. 2561
การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25617 ก.ย. 2561
กิจกรรม "Flipper Bike Thailand" 28 ส.ค. 2561
กิจกรรม "ดัชมิลล์ Gen i ยิ่งได้เห็น ยิ่งได้เรียนรู้"24 ส.ค. 2561
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวงรัชกาลที่ 10"31 ก.ค. 2561
ทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารหิรัญสมโภช25 ก.ค. 2561
พิธีประดับเข็มประธานนักเรียน ปฐมวัย3 ก.ค. 2561
"Junior Korat Game ครั้งที่ 1"28 มิ.ย. 2561
สภานักเรียน ช่วยรับน้อง ปฐมวัย23 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปฐมวัย1 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)