บทความเรื่อง ความโกรธกับรอยตะปูบนรั้ว (15/กุมภาพันธ์/2560 :: จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ_ปีการศึกษา2559)      
ที่ว่างของคุณ (04/มีนาคม/2556 :: จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
Integration and communication between the teaching and learning online. (22/กุมภาพันธ์/2556 :: จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที (14/กุมภาพันธ์/2556 :: จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
การใช้ขาตั้งกล้องวีดีโอ (14/มีนาคม/2555 :: จาก งานโสตฯ/เครื่องเสียง)      
บัญญัติ 21 ประการหลังน้ำลด (อนุวิท) (21/พฤศจิกายน/2554 :: จาก งานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)      
5 วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้ (momypedia) (08/มีนาคม/2554 :: จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)