Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 41
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 41
7 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 43
8 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 22
9 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 13
รวม 327