Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา 2560

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2560
  งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก_ปีการศึกษา2560
  งานดนตรีและการแสดง_ปีการศึกษา2560
  งานสัมพันธ์ชุมชน_ปีการศึกษา2560
  งานกีฬา_ปีการศึกษา2560
  งานลูกเสือ-เนตรนารี_ปีการศึกษา2560
  งานนักศึกษาวิชาทหาร_ปีการศึกษา2560
  คณะกรรมการ
 

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

มิส  สุวัฒนา    อิทธิวิศวกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม