ตรวจซ่อมบำรุงโทรทัศน์
(20/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)