ควบคุมและให้บริการระบบเสียง งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ในส่วนของเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายใน (PAPX)
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ในส่วนของสายสัญญาณของระบบโทรสารของผู้อำนวยการ
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
ติดตั้งเครื่องเสียงปฐมวัย
(24/มกราคม/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบWIFI
(24/มกราคม/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมหน่วยงานครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(20/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)      
จัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์-รองรับ TOT 10 หมายเลข
(14/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559)