การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(23/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานธุรการ English Program)      
โครงการ The Best ACN DJ 2012
(23/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานธุรการ English Program)      
โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
(23/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานธุรการ English Program)      
กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555 (ภาคภาษาไทย) แผนก EP
(18/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานวิชาการ English Program)      
Final Exam Contents( Subjects in Thai ) Semester 2 Academic Year 2012
(18/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานวิชาการ English Program)      
Final Exam Contents Semester 2 Academic Year 2012
(18/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานวิชาการ English Program)      
EP OPEN DAY
(11/กุมภาพันธ์/2556 ::
จาก งานธุรการ English Program)