ประชุมคณะกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560
(15/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 2561
(15/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ
(14/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(14/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์
(14/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
(14/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561
(13/มิถุนายน/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)