กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(21/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกธุรการ)      
กำหนดเนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2-3 กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(16/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนต้น)      
เนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6
(14/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนปลาย)      
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก 2562-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
CGPTA 18th Anniversary And 8th Gala Dinner
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
แสดงความยินดีกับครอบครัว มิสวิภาพร จงคอยกลาง คลอดบุตรชาย
(09/ธันวาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
บริษัท ถามครู จำกัด นำเสนอระบบบริหารโรงเรียน
(09/ธันวาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)