ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2561
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
โครงการติวนักเรียน ม.6 (9 วิชาสามัญ)
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาการคำนวณ"
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แสดงความยินดีกับครอบครัว ม.อธิวัฒน์ และมิสนิรมล
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 2561
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)