เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(19/กันยายน/2562 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกธุรการ)      
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2562 "ระดับปฐมวัย"
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562 และ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
(23/ตุลาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)