กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(29/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560)      
กำหนดการรับเอกสารสำหรับนักเรียนจบหลักสูตร ระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6
(28/มีนาคม/2561 ::
จาก งานทะเบียน-สถิติ)      
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เลี้ยงส่งภราดา ดร.มณฑล และภราดาคมสันต์
(24/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พระอาจารย์เสถียร กฺนตธฺมโม แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
(24/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
รายการ V Sport สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
(24/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
โครงการหุ่นดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง "เต้นแอโรบิค"
(22/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบผู้อำนวยการ
(22/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)