ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและครูที่มีนักเรียนคะแนน O-NET เต็มร้อยคะแนน
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีเสกและเปิดอาคารหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
แสดงความยินดีกับครอบครัว มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้สถานที่จัดประชุม
(17/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)