โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
(14/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกธุรการ)      
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night"
(11/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2562
(11/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562
(11/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
พิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส
(10/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 2562
(10/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส
(10/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)