เลี้ยงต้อนรับ และแสดงความยินดี รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
(20/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560 (เฉพาะกิจ)
(20/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
ต้อนรับ และแสดงความยินดี รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
(20/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
คณิตศาสตร์ : ประชุมครั้งที 1/2560
(20/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560)      
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
(20/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก นักเรียน รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(19/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีรับใบประกาศนียบัตร Leadership and Management for the 21st Century รุ่นที่ 3
(19/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)