ร่วมสนับสนุนคูปองชิงโชคการกุศล โอกาสพิเศษสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี
(22/กันยายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(22/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560)      
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีสวดพระอภิธรรม มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีรดน้ำศพ มารดา มิสวราพร เจริญวัฒนากุล
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีฌาปนกิจศพ บิดา นางจ๊ะเอ๋ จันทร์เจริญ
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)      
พิธีฌาปนกิจศพ สามี นางละออง สิงห์ทองทราย พนักงานโภชนาการ
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)