โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
(15/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16
(14/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
พิธีลาสิกขา สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
(10/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
รองชนะเลิศอันดับ 2 "SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" ระดับประเทศ
(09/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม)      
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
(08/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10
(05/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์)      
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Travel with Science)
(05/ตุลาคม/2561 ::
จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ)