โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
(31/มกราคม/2562 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกธุรการ)      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"
(09/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ผลการแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.ร้อยเอ็ด
(23/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เรยีนา เชลี
(16/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(10/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา
(11/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 4
(11/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)