พิธีสงบนิ่ง ทำบุญตักบาตร แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(26/ตุลาคม/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2559)      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"
(09/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รับสมัครนักเรียน หลักสูตร Gifted ปีการศึกษา 2559
(14/มีนาคม/2559 ::
จาก งานบริหารแผนกธุรการ)      
ผลการแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.ร้อยเอ็ด
(23/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เรยีนา เชลี
(16/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(10/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
(25/มีนาคม/2558 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)