เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(19/กันยายน/2562 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกธุรการ)      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"
(09/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(26/กรกฎาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
Welcome, Rev. Bro. Pratap Reddy, the Assistant General from Rome to visit ACN
(24/กรกฎาคม/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย
(04/กรกฎาคม/2562 ::
จาก 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม)      
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(06/มิถุนายน/2562 ::
จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์)      
ผลการแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.ร้อยเอ็ด
(23/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)