ประชุมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ม.ละเอียด  พุ่มพู  สำนักผู้อำนวยากร  ประธานการประชุมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันอังคารที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2556  เวลา  17.10  น.  ณ  ห้องประชุม IT Genius ชั้น  3  อาคารสิรินธร


            ประชุมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา    ( อัลบั้ม 2998 วันที่ 6 ธ.ค. 2556)
มิส  นิรมล    ศิริปรุ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 27 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้