สรุปผลการนิเทศการสอน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการนิเทศการสอน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 

สรุปผลการนิเทศการสอน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5,6 ในวันที่ 1,2,4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ให้กับคุณครู เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

โดย รศ.ดร.สุพิทย์  กาญจนพันธุ์  บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุมย่อย  อาคารสัพพัญญู


มิส  จิราวรรณ    ปุราเต ผู้แจ้งข่าว
มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 14 ครั้ง จาก งานฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้