ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6 / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด

ตามมาตรฐานการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6

โดย ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ในวันอาทิตย์ที่ 19
สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา


            ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .6    ( อัลบั้ม 6367 วันที่ 20 ส.ค. 2561)
มิส  จิราวรรณ    ปุราเต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 96 ครั้ง จาก 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้