[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 19 กรกฎาคม 2561
  การเปิดสอนหลักสูตร Cambridge Young Learners Examinations 19 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันสถาปนาโรงเรียน 17 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตร่วม กิจกรรม Thai Knowledge Camp 17 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2561
  ขอว่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2561 16 กรกฎาคม 2561
  แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 6 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 6 กรกฎาคม 2561
  การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน 2 กรกฎาคม 2561
  การฝึกซ้อมกีฬาโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตชำระค่าหนังสือเรียนเพิ่ม ประจำปี 2561 29 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 27 มิถุนายน 2561
  การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน 15 มิถุนายน 2561
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/ 2561 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 13 มิถุนายน 2561
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 13 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 8 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 31 พฤษภาคม 2561
  สื่อมัลติเดีย (Socail Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เชื่อถือได้ 28 พฤษภาคม 2561
  การสอนเสริมนักเรียน 24 พฤษภาคม 2561
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 23 พฤษภาคม 2561