[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 8 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 7 พฤศจิกายน 2561
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561 1 พฤศจิกายน 2561
  โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พฤศจิกายน 2561
  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 1 พฤศจิกายน 2561
  การสอนเสริมนักเรียน 29 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 26 ตุลาคม 2561
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรม Social Study Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า...ครั้งที่ 12) 26 ตุลาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 26 กันยายน 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 21 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 20 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 20 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 17 กันยายน 2561
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียน 2/2561 13 กันยายน 2561
  ขออนุญาตบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 11 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 11 กันยายน 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 กันยายน 2561
  ขอแจ้งวันปิด - เปิดเรียน 7 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชางานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 7 กันยายน 2561
  การนำนักเรียนวงดุริยางค์ออกแสดงนอกสถานที่ 3 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "Travel with Science" 3 กันยายน 2561
  การเกิดโรค ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A 28 สิงหาคม 2561
  การฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา 23 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิสด์เกม เอแม็ท คำคม 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 17 สิงหาคม 2561
  ค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp#2018" 17 สิงหาคม 2561
  สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ / O-NET 7 สิงหาคม 2561
  แจ้งหยุดเรียน 6 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 3 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติระดับปฐมวัย 2 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ"โคราชบ้านของเรา" 26 กรกฎาคม 2561
  การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 24 กรกฎาคม 2561
  หนังสืออนุสรณ์โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 กรกฎาคม 2561
  การจัดกิจกรรม Social Study Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า...ครั้งที่ 12) 20 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 19 กรกฎาคม 2561
  การเปิดสอนหลักสูตร Cambridge Young Learners Examinations 19 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันสถาปนาโรงเรียน 17 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตร่วม กิจกรรม Thai Knowledge Camp 17 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2561
  ขอว่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2561 16 กรกฎาคม 2561
  แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 6 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 6 กรกฎาคม 2561
  การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน 2 กรกฎาคม 2561
  การฝึกซ้อมกีฬาโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตชำระค่าหนังสือเรียนเพิ่ม ประจำปี 2561 29 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 27 มิถุนายน 2561
  การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน 15 มิถุนายน 2561
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/ 2561 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 13 มิถุนายน 2561
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 13 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 8 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 31 พฤษภาคม 2561
  สื่อมัลติเดีย (Socail Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เชื่อถือได้ 28 พฤษภาคม 2561
  การสอนเสริมนักเรียน 24 พฤษภาคม 2561
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 23 พฤษภาคม 2561