[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การทดสอบภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 34 16 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai English Camp 16 สิงหาคม 2562
  การเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรม 16 สิงหาคม 2562
  การสอนติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 สิงหาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภาคฯ 9 สิงหาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 9 สิงหาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 9 สิงหาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 2 สิงหาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 สิงหาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีรำลึก 30 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ 30 กรกฎาคม 2562
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 26 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติระดับปฐมวัย 26 กรกฎาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2562 25 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์เทียนพรรษา ประจำปี 2562 19 กรกฎาคม 2562
  การชำระค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 3 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 กรกฎาคม 2562
  การอบรมผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 27 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 20 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 19 มิถุนายน 2562
  การจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต สังคม(ค่ายวิชาการ...ครั้งที่ 2) 17 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 12 มิถุนายน 2562
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 31 พฤษภาคม 2562
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 29 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 29 พฤษภาคม 2562
  การสอนเสริมนักเรียน 21 พฤษภาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 21 พฤษภาคม 2562